Forum GelderlandPraat, denk en doe mee

Kies 1 van de 10 namen voor de snelfietsroute tussen Arnhem en Wageningen!

Tussen Wageningen en Arnhem wordt hard gewerkt aan een nieuwe snelfietsroute. Een prachtige route langs de Rijn, kasteel Doorwerth en Oosterbeek. Zo’n mooie route heeft natuurlijk een mooie naam nodig.

Doe mee! De jury koos uit meer dan 300 inzendingen, 10 prachtige namen. Ga naar de poll en geef je stem aan de mooiste naam.

4  reacties

ceeskwint kwint 06-04-18 om 16:43

Neder-Rijn Pad

Elvira Bronkhorst 31-03-18 om 0:32

Seelbeekpad
Cardanuspad

Aycha Kleingeld 27-03-18 om 10:14

Hallo Jan, Bedankt voor je reactie. Om mee te doen aan de wedstrijd moet je op onderstaande pagina de naam toevoegen. https://forum.gelderland.nl/arnhemwageningen/default.aspx
Veel succes.

Jan Hontelez 27-03-18 om 10:02

Het Vietspad

Wat is de herkomst van het woord “fiets”? Zoek je op internet naar de etymologie van het woord, dan moet je constateren, dat er geen eensluidende verklaring voor is te vinden. Er zijn er, die beweren, dat het een fonetische vertaling is van het Duitse "Vize-Pferd" (vervangpaard). Anderen denken, dat het een verkorting is van het France "Velocipède" of een adoptie vanuit het Limburgs dialect van het woord “vietse”, dat “zich met lichte vlugge bewegingen voortbewegen” zou betekenen. Hoe het ook zij, niemand kan het met zekerheid zeggen. Waar we wel zeker van zijn, is dat er begin 1900 in de Hoogstraat van Wageningen een rijwielhersteller was gevestigd met de naam E.C. Viets. Dat het woord “fiets” naar deze man is genoemd valt absoluut niet uit te sluiten, zegt een van de verklaringen. Chauvinistisch als we zijn, gaan wij er natuurlijk van uit, dat dit inderdaad het geval is. En naar mijn bescheiden mening verdient deze man dan ook een eervolle vermelding, een tastbare herinnering. En dus is mijn voorstel om de naam van het nieuwe snelfietstraject van Arnhem naar Wageningen “HET VIETSPAD” te noemen.
En dan zou ik er tevens nog een andere verklaring voor het woord fiets bij kunnen halen, namelijk een verhaspeling van het Franse woord “Vitesse”, hetgeen “snel” betekent. En waar kennen we Vitesse ook alweer nog meer van? Zo redenerend komt er dus in het woord “Viets” een verbinding tot stand tussen de plaatsen Arnhem en Wageningen.
En focussen we ons vooral op het begrip “snel”, dan zou het woord Vietspad zelfs zomaar eens kunnen uitgroeien tot een algemene term voor een snelfietsverbinding. De simpele vervanging van de F door een V creërt precies dat beetje meer gevoel van schwung, van vaart, van vitesse dat het zich kan onderscheiden van een gewoon fietspad.