Forum GelderlandPraat, denk en doe mee

Blogs

 • Naar een duurzaam huis (Jan Jacob van Dijk, vlog 5)

  De afgelopen weken heb ik verteld over mijn belevenissen met het verduurzamen van mijn woning. In dit filmpje deel ik de lessen die ik hieruit trek als gedeputeerde. Belangrijkste conclusie is dat het als woningeigenaar erg ingewikkeld is om dit alleen te doen. Vandaar ook dat we bezig zijn met de wijken van de toekomst om dit op wijkniveau op te pakken. Ook kunnen energiecoöperaties hier een waardevolle rol in spelen.

  Bekijk hier vlog 5

 • Blog van Uko Post: Hoe bevorder je duurzaam gedrag?

  De gaskraan in Groningen gaat dicht, Nederland moet op zoek naar andere energievormen. Gemeenten zijn aan zet om binnen vijf jaar met wijkplannen te komen. De tijd is echter voorbij dat we van bovenaf gaan opleggen wat die andere energievorm moet zijn. Mensen mogen zelf kiezen. Maar hoe krijgen we mensen zover dat ze gaan kiezen? Wat motiveert mensen tot duurzaam gedrag? Hierover organiseerde de provincie Gelderland op 5 februari een kenniscafé.

  We denken vaak dat kennis de oplossing is en dat ook geld cruciaal is. Deze factoren zijn echter niet van doorslaggevend belang. Uit onderzoek blijkt dat mensen duurzaam willen doen omdat ze het zelf belangrijk vinden. Ze moeten er zelf van overtuigd zijn dat het nut heeft om hun gedrag te veranderen. Mensen verbinden dat dan aan hun identiteit en dat bepaalt dan weer hun toekomstig gedrag.

  Daarnaast speelt ook de sociale omgeving mee. Denk dan aan de buurt, dat kan een sterke motivator zijn. Mensen zijn enthousiast voor een initiatief “om mee te doen”. Het ideële (duurzame) motief is minder belangrijk. Je gebruikt dan de sociale binding die er in de buurt al is.

  Dit sluit goed aan bij het verhaal dat Jan Rotmans onlangs vertelde. Hij was spreker op het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord. Hij maakte duidelijk dat de energietransitie vooral een mentaal punt is. Het zit tussen de oren. Het gaat niet om techniek, maar om mensen.

  Er is daarnaast lef, moed en leiderschap nodig en een roadmap – een inspirerend vergezicht. Daarmee kun je mensen overhalen de juiste beslissingen te nemen. Gas is in korte tijd in het verdomhoekje beland. We zijn hekkensluiter in Europa als je kijkt naar hoeveel duurzame energie we opwekken.

  Rotmans had goede tips voor de Wijken van de Toekomst. Gelderse gemeenten zijn daarin – samen met de bewoners - aan het pionieren met gasloos. Het gaf mij in ieder geval een helderder beeld op het proces:
  1. Maak woningen gasloos
  2. Isoleer je huis zo goed mogelijk, zodat je minder energie nodig hebt
  3. Wek duurzame energie op
  4. Installeer warmtepompen en zonnepanelen

  Natuurlijk is elke wijk in de praktijk weer anders. Maar de grote lijn is – denk ik – wel hetzelfde: doe het niet centraal en werk van onderop. Op dit moment mag iedereen nog zelf beslissen wanneer hij of zij aardgasloos wordt.

  In Zutphen gaan we binnenkort weer in gesprek met de bewoners van onze proefwijk. Ik neem geen kennis en geld mee. Ik ga kijken wat zij belangrijk vinden en wat er al speelt in hun buurt. Dan maken we hopelijk stappen in de richting van een duurzamere samenleving.

  Uko Post, adviseur Ruimte en Wonen gemeente Zutphen

 • Provincie Gelderland en Gispen maken samen werk van afval

  Vrijdag 2 februari bracht ik een werkbezoek aan meubelfabrikant Gispen in Culemborg. Iedereen kent Gispen om haar designmeubels, maar dat ze die meubels zo ontwerpen dat alle onderdelen kunnen worden hergebruikt is minder bekend.

  Werk maken van afval

  Gispen maakt werk van afval. Dat sluit uitstekend aan bij onze ambitie om van Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland te maken. We stimuleren ondernemers om afvalloos te werken en geven zelf het goede voorbeeld. Zo hebben we bij de verbouwing van het Provinciehuis samen met Gispen al het oude kantoormeubilair een nieuwe bestemming weten te geven.

  Van oude kasten tot nieuwe lockers

  We zijn begonnen met de quick wins in ons eigen huis. Gispen heeft ons geholpen om oude kasten om te bouwen tot lockers, kledinghangers te zagen uit oude bureaubladen en kantoormeubilair opnieuw te stofferen. Het merendeel van de oude hoekbureaus en kasten uit het Huis der Provincie zijn door Gispen verscheept naar Dakar (Senegal). Daarmee zijn ontwikkelingsorganisaties van meubilair voorzien.

  Tapijttegels krijgen een tweede leven

  Tijdens de verbouwing van het Huis der Provincie hebben we ruim 90% van het materiaal en meubilair aan een tweede leven weten te helpen. Maar ook alle planten en tapijttegels hebben een tweede leven gekregen. Zo is het tapijt uit de tijdelijke kamer van de Commissaris van de Koning gebruikt om een woning van een 18-jarige asielzoeker te stofferen. Het tapijt uit de vergaderkamer van het college werd gelegd in de woning van  iemand die langdurig in een daklozenopvang zat.

  Naar een Groene Industrie

  Gelderland maakt werk van een ‘groene’ industrie waarin afval de nieuwe grondstof is. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor €700 miljoen extra omzet, 5.000 nieuwe banen en 50% minder afval. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee!

  Michiel Scheffer, gedeputeerde (Groene) economie, arbeidsmarkt en Europa

 • Regionale energiestrategie voor het goede gesprek over energietransitie

  Jan Jacob van Dijk 25-01-2018 8 reacties

  Hoe gaan we de energietransitie aanpakken? Het is goed om met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

  We willen allemaal energieneutraal worden. Daarvoor hebben onze koepels, IPO en VNG samen met Unie van Waterschappen het aanbod gedaan aan het nieuwe kabinet,  staat het in bijna elk coalitieakkoord én werken we samen in het kader van het Gelders EnergieAkkoord. Over de doelstellingen zijn we het dus allemaal eens.

  Waar het mij om gaat is de vraag hoe we hier samen met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en organisaties gestalte aan gaan geven.  Hoe gaan we dat doel bereiken? Wetend dat het niet alleen om technische veranderingen gaat maar juist om een maatschappelijke verandering.  Het vraagt om een andere manier van omgaan met energie.  Energie, die nu nog grotendeels ver van ons met behulp van fossiele brandstoffen wordt geproduceerd, gaan we nu zelf decentraal duurzaam opwekken. En dat gaan we zien en merken in de vorm van zonnepanelen, biomassacentrales en windmolens.

  En die opgave is heel groot als we het huidige niveau van comfort willen behouden. Voor Gelderland is ooit al eens op de achterzijde van een sigarendoosje uitgerekend hoeveel zonnepanelen en windmolens dat voor heel de provincie zou betekenen. Dan gaat het om 20 miljoen daken voor zonnepanelen of 8.000 windmolens. Enorme aantallen.

  Hoe dan wel? Niet alleen in Gelderland maar in heel Nederland werken we aan regionale energiestrategie. Zo’n regionale energiestrategie(RES) vormt een belangrijk instrument bij de klimaatwet en de afspraken die we als gemeenten, provincies, waterschappen en rijk maken om de doelen van het Parijs-akkoord te realiseren.

  Een RES maken we met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties en bestuurders en raadsleden op lokaal niveau. We brengen in kaart wat het huidige energieverbruik is en wat er al aan isolatie en duurzame opwek aanwezig is. Vervolgens zetten we daar de ambities naast en dan ontstaat ook het beeld van wat er moet gebeuren.

  We beginnen met energiebesparing. Gemeenten kunnen bepalen dat nieuwbouw zonder aardgasaansluiting en energieneutraal moet worden gebouwd. Daarnaast kunnen gemeenten de energiebesparing bij bedrijven sterker handhaven door meer controles te doen. Dat zet echt zoden aan de dijk.

  Maar ook dan hebben we nog duurzame opwek nodig. In de RES moeten we dat gesprek niet uit de weg gaan. Alles op zee zetten zal niet lukken Er zal ook op land veel moeten gebeuren. 

  Met de huidige stand van zaken van de techniek hebben we globaal vier vormen van duurzame opwek: restwarmte, zonne-energie, biomassa en windmolens. Geen enkele gemeente kan nu al zeggen dat ze één van deze vormen nu al uitsluit. Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen. Zo levert een windmolen evenveel op als negen voetbalvelden aan zonnepanelen. En ruimte is schaars in Nederland.

  Dat bedoel ik dan ook met de opmerking dat ik denk dat we niet zonder windmolens kunnen. Want willen we echt werk maken van die energietransitie hebben we ieders inzet en álle bijdragen nodig. We kunnen ons daarom de luxe niet permitteren om bij voorbaat al windmolens uit te sluiten.

  Discussies hierover zijn niet uniek. Op heel veel plekken woedt deze. Het is ook niet simpel. We hebben elkaar heel hard nodig. Wat dat betreft zie ik ook uit naar de toekomstige samenwerking tussen provincie en gemeenten, want daar zijn we het wel over eens: energietransitie zal hoog op de gemeentelijke en provinciale beleidsagenda blijven staan.

  Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Energietransitie provincie Gelderland

 • Naar een duurzaam huis (Jan Jacob van Dijk, vlog 4)

  De volgende stap naar een duurzaam huis: goed opletten, doorvragen en kritisch zijn.
  Als de offerte voor zonnepanelen of een warmtepomp binnen is, dan moet je nog steeds kritisch blijven en opletten. Hoe zit het bijvoorbeeld met btw en subsidies?

  Bekijk hier vlog 4

 • Smeerolie voor het verduurzamen van woningen

  Jan Jacob van Dijk 21-12-2017 0 reacties

  Het verduurzamen van de bestaande woningbouw levert een grote bijdrage aan een energieneutraal Nederland. Een mooie ambitie omdat we op termijn geen aardgas meer willen gebruiken vanwege de verplichtingen van het Akkoord van Parijs. En we moeten snel beginnen met deze ambitie. Maar zoals overal lopen we tegen knelpunten aan. Die knelpunten moeten opgelost worden, anders komen we niet verder. Of dit goede oplossingen zijn, weten we niet helemaal zeker. Maar we moeten een begin maken en ervaring opdoen. Vandaar onze aanpak.

   

  Maatschappelijke opgave

  Het klinkt eenvoudig en het is snel opgeschreven: het verduurzamen van woningen draagt bij aan de energietransitie. Daarbij vergeten we dat het om een maatschappelijke verandering gaat en niet alleen een technische verandering. En om die maatschappelijke verandering op gang te brengen, is grote inzet nodig om mensen mee te nemen. Belangrijk is dat mensen met elkaar op wijkniveau het gesprek voeren, gezamenlijk keuzes maken, maar ook elkaar enthousiasmeren en inspireren.

   

  Wijken van de toekomst

  Dat is de kern van de wijken van de toekomst, een van de activiteiten waar we in investeren. Hoe pak je dat aan, wie betrek je wanneer en wie heeft daarin welke rol. Wat is bijvoorbeeld de rol van een bewonersorganisatie in zo’n proces?  Gaat het om het betrekken van zoveel mogelijk inwoners of is hun doel het creëren van draagvlak? Wat is de rol van de gemeente, de netbeheerder en het lokale bedrijfsleven. Hoe bereid je al die partijen voor op de veranderingen. Veranderingen die verder gaan dan een andere vorm van energievoorziening. Veranderingen in de woonhuizen van mensen zelf; denk aan nieuwe gasfornuizen en geen CV-installaties meer. Veranderingen die tijd en geld kosten en die ingrijpend zijn. Veranderingen die vragen om inwoners daarbij serieus te nemen en voor te bereiden op wat er aan zit te komen.

   

  Vervangen

  Wat betekent dat bijvoorbeeld als een cv-installatie op dit moment stuk gaat en moet worden vervangen? Ik denk dat dan in 99 van de 100 gevallen er een nieuwe gas gestookte ketel wordt geïnstalleerd. Eenvoudigweg, omdat deze meestal als eerste wordt aangeboden en niemand nog heeft nagedacht over alternatieven als warmtepompen of infraroodplaten..En dat geldt ook voor het gasfornuis. Ga maar naar een keukenboer. Het verbaast me hoeveel gasfornuizen er nog staan. Terwijl we weten dat duurzame wijken vaak gasloze wijken zijn. Het aangekondigde onderzoek van Wiebes naar een verbod op gasgestookte ketels klinkt wat dat betreft leuk, maar ik weet niet of dat de oplossing is. We moeten de burgers serieuze alternatieven bieden en ze daarmee verleiden. Wetgeving kan daarbij helpen om als overheid een duidelijk signaal af te geven. Maar op korte termijn vang je met stroop meer vliegen dan met azijn.

   

  Samenwerken

  Het zou mooi zijn als lokale installateurs inspelen op deze vervangingsvraag met duurzame producten. Dat een installateur op zo’n moment juist al duurzame producten aanbiedt bij vervanging. Dat samenspel hebben we nu nodig en dat brengen we in kaart. Het maakt ook duidelijke dat energietransitie meer vraagt dan techniek.

   

  Verantwoordelijkheden

  Het laat daarnaast zien dat energietransitie juist kansen biedt voor het bedrijfsleven. Juist zij moeten aan de bak. Niet alleen voor hun eigen energieverbruik maar vooral in hun aanbod aan klanten. Daar spelen brancheorganisaties een cruciale rol in, zoals Uneto-VNI deze week liet zien. Sinds begin december  kunnen installatie- en bouwbedrijven en aanbieders van duurzame energie opwekking, zoals zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van de toolbox ‘Slim energie besparen’.  Deze toolbox bevat  communicatiemiddelen die hen helpen om aan te haken bij de uitrol van de slimme meter. Een mooi voorbeeld van weer een kleine stap op weg naar een grotere. Zo hebben we iedereen nodig om de verduurzaming van het woningbezit echt aan te kunnen pakken. 

  Jan Jacob van Dijk,

  Gelders gedeputeerde voor Energietransitie

 • Naar een duurzaam huis (Jan Jacob van Dijk, vlog 3)

  De volgende stap naar een duurzaam huis. Nadat ik advies van het energieloket heb gekregen, heb ik een aantal ondernemers om advies gevraagd en een offerte laten maken. Opvallend was de tegengestelde adviezen die ik van hen kreeg. Daarover vertel ik in deze vlog meer.

  Bekijk hier vlog 3

 • Naar een duurzaam huis (Jan Jacob van Dijk, vlog 2)

  Mijn tweede stap naar een duurzaam huis. Ik ben naar het energieloket @hetnieuwewonenrivierenland gegaan om hen om advies te vragen wat ik in mijn situatie kan doen om mijn huis te verduurzamen. Zij gaven mij een aantal opvallende tips. Welke dat zijn? Dat vertel ik in deze vlog.

  Bekijk hier vlog 2

   

   

   

 • Naar een duurzaam huis (Jan Jacob van Dijk, vlog 1)

  Ook ik ben bezig met verduurzaming van mijn huis. In een aantal vlogs neem ik jullie mee in wat ik zelf meemaak. Uiteraard maak ik een koppeling naar mijn werk als gedeputeerde energietransitie.

  Bekijk hier vlog 1

   

   

   

 • Wanneer komt er werkelijk ruimte binnen de toegewezen woningvoorraad voor vernieuwende initiatieven?

  Iedere provincie, zo ook Gelderland biedt vernieuwende initiatieven op het gebied van "wonen en zorg", "energie-opwekking en wonen" en "stadslandbouw en wonen" graag kansen. Zo wordt gecommuniceerd.

  Echter, zodra "wonen". in veel gevallen betekenend "bouwen", werkelijk aan de orde komt dan wordt verwezen naar de woningvoorraad van de desbetreffende gemeente waar gebouwd zou kunnen worden. In veel gevallen (de meeste) is de woningvoorraad van die gemeente, dat gedeelte wat nog vrij te vergeven is, klein tot niet bestaand. Vervolgens wijst de gemeente naar de provincie en zegt: onze handen zijn gebonden wij kunnen niet meer. De provincie geeft terug: "wij geven gemeenten een bepaalde ruimte en daar moet men het mee doen".

  Het bekende kastje en de muur.

  Waarom geen uitzonderingspositie voor die (burger)initiatieven die er werkelijk toe (gaan) doen? We willen toch met zijn allen een anders ingerichte maatschappij? We zien toch dat vele zaken anders geregeld moeten en kunnen worden? Daar doet ook de provincie toch haar stinkende best voor?

  Ons voorstel: geef werkelijk vernieuwende initiatieven de ruimte. Werkelijke ruimte. Financiële ruimte wordt natuurlijk ook op prijs gesteld, maar dat is in gevallen niet eens nodig. Ruimte om te mogen bouwen aan een nieuwe samenleving, dat is nodig en dat kan (nu nog) niet in een Vinex-wijk.