Sprekend GelderlandPraat, denk en doe mee

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland - hoeveel focus is terecht?

Willem van Oorschot 05-04-2018 16625 keer bekeken 4 reacties

In de startnotitie voor de actualisatie van de Omgevingsvisie " Gelderland pakt door met focus" ligt de nadruk wel heel erg op "focus", (ook al staan er veel goede dingen in).

Wordt met al dat inzoomen en focussen niet vergeten dat de Omgevingswet vooral over integraliteit gaat en dat een Omgevingsvisie daar (ook) antwoorden voor moet hebben? In de startnototie komt het woord "focus" wel heel erg vaak voor. Te vaak, wat mij betreft. De inzoomsessies van de afgelopen week worden strak op een aantal onderwerpen toegespitst. Als tussenstap absoluut zinvol. Net als de behoefte om bewust om te gaan met je eigen rol en de instrumenten die je als Provincie ter beschikking hebt. Maar als het focussen betekent dat andere onderwerpen "dus" geen aandacht meer behoeven, dan wordt de (terechte) bedoeling van de Omgevingswet gemist.

Had één inzoomsessie niet moeten gaan over "Samenhang tussen 'focus op belangrijke onderwerpen' en 'integrale gebiedszorg' of zoiets? Want een goede omgevingskwaliteit (en dus een Gaaf Gelderland) gaat niet over een verzameling onderwerpen (hoe belangrijk ieder op zichzelf ook) maar over hoe vele aspecten en belangen zich tot elkaar verhouden.
Wat mij betreft een krachtig pleidooi om - naast onderwerpen die bijzondere aandacht nodig hebben - juist te focussen op integrale ruimtezorg. Waar kun je als provincie een verbindende en overkoepelende rol spelen. Hoe zorg je dat je provinciale doelen en die van de gemeenten samen meer kracht en effect krijgen.
Helaas was ik plots verhinderd om te gaan. Dus op het forum: wat vindt U?

(https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5352314/1/Startnotitie_Gelderland_pakt_door_met_focus_%28PS2017-331%29)

4  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Willem van Oorschot 05-04-18 om 9:22

En wat te denken van een onderwerp als "ruimtelijke kwaliteit". Als iets kwetsbaar is -en zeker niet onbelangrijk- dan is het het beeld van onze woon- en werkomgeving. Met een gigantische ruimtelijke opgave zoals bijvoorbeeld de energietransitie is het behoud van een fraaie leefomgeving en behoud en herstel van het landschap nogal een uitdaging. Gaan we dit missen als er teveel focus op andere zaken komt?

Masja van der Wielen 05-04-18 om 14:28

Beste Willem, dank voor je reactie en jammer dat je er niet bij kon zijn. We hebben bij de inzoomsessies een open discussie gevoerd over de verschillende thema’s en hoe die met elkaar samenhangen. We kijken door de bril van een ‘duurzaam, economisch krachtig en verbonden’ naar de ontwikkelingen die op ons afkomen. We sluiten geen onderwerpen op voorhand uit, wel kijken we samen met onze partners waar onze meerwaarde het grootst is voor een gezond, schoon, welvarend en veilig Gelderland nu en straks. Dit vanuit een verbindende rol zoals je beschrijft. We hopen je een volgende keer te zien.

Willem van Oorschot 11-04-18 om 13:11

Hallo Masja, dankjewel voor je antwoord en dat voldoet kennelijk, want niemand reageert verder :-). Dat niet op voorhand onderwerpen worden uitgesloten is fijn en stelt me gerust. Toch zou de startnotie waar ik op heb gereageerd in dit verband best gevaar in zich kunnen dragen. Al is het maar dat op blz 11 de zeven kerntaken veel harder overkomen dan de genuanceerde inleidende tekst daarboven. Of vanwege de kracht van de titel van de notitie. Misschien moet je in de kerntakendiscussie onderscheid maken in die zaken die je vanuit je provinciale rol MOET en die zaken die je WIL. WIL, bijvoorbeeld omdat ze (indirect) helpen om Gelderland mooi, krachtig en dynamisch te houden, of omdat het belangrijk is en de gemeenten de omvang of het overzicht missen om het op te pakken en uit te dragen. Of omdat er gewoon kansen liggen. Het WILLEN zou dan op een veel generieker manier geformuleerd moeten worden. Heel succesvol bijvoorbeeld is de bijdrage van de Provincie aan kennis en kunde in de ergoedsector. De spinoff binnen Gelderland is groot en het krijgt ook elders in het land navolging. In een scherp gevoerde kerntakendiscussie zou zoiets misschien weg kunnen vallen en dat zou echt erg zijn.

Masja van der Wielen 12-04-18 om 10:48

Dag Willem,
Dank je wel voor je aanvulling. Dit scherpt ons weer bij het schrijven van de concept visie waar we nu volop mee bezig zijn. Goede opmerking over het moeten en willen. Aanvullend daarop, de omgevingsvisie die we momenteel doorontwikkelen stelt niet het moeten ter discussie. Wat we moeten, onze wettelijke taken en kerntaken doen we en blijven we doen. Waar we aandacht aan willen geven, waar wij samen met partners en dus ook gemeenten voor willen gaan, dat beschrijven we in de omgevingsvisie.
De vraagstukken van nu zijn te groot en te ingewikkeld om los van elkaar op te pakken. Bovendien heeft niemand de oplossing alleen in handen. Om samen stappen te zetten hebben we een gedeeld beeld nodig, een leidraad voor ons handelen. Hoe we taken uitvoeren kan wel verschillen per vraag van wat er nodig is. En hier komt de focus ook om de hoek kijken, focus leggen op drie uitgangspunten: Een duurzaam, verbonden en economische krachtig Gelderland. Passend bij onze taken en verantwoordelijkheden. Hoe zijn jullie dat?

Cookie-instellingen