Forum GelderlandPraat, denk en doe mee
Forum GelderlandPraat, denk en doe mee

Wat vind jij? Reageer op de stellingen van de MBO-scholieren!

Bedrijventerrein Tiel

Mbo scholieren debatteren tijdens gastlessen over onderwerpen uit de Omgevingsvisie. Bekijk de uitslag van de stellingen en laat weten wat jij vindt!

  • Als de wegen vol staan, moet er meer asfalt komen. Ook als dat ten koste gaat van natuur en landschap. (69% eens, 31% oneens)
  • Overstromingen moet je voorkomen door de rivieren breder te maken, niet door hogere dijken. (56% eens, 44% oneens)
  • Ik wil best meer huur betalen als mijn huis zonnepanelen heeft. (26% eens, 74% oneens)
  • Het is prima als een stukje natuur plaats maakt voor een bedrijventerrein. (43% eens, 47% oneens
  • Ook op het platteland van Gelderland moet glasvezel worden aangelegd. Daar moet iedereen in Gelderland aan meebetalen. (32% eens, 68% oneens)
  • Ik solliciteer alleen bij bedrijven en instellingen die op groene stroom draaien en afval recyclen. (28% eens, 72% oneens)
  • Ik wil airconditioning in mijn huis, ook al gaat dat ten koste van het milieu. (26% eens, 74% oneens)
  • De provincie moet geen windmolens plaatsen, zodat het landschap in mijn omgeving mooi blijft. (22% eens, 78% oneens)

9  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

G Wunnik 25-04-18 om 8:22

Gelderland is een mooie groene provincie. Dat wil ik graag zo houden. Dus niet meer asfalt, al helemaal niet als dat ten koste gaat van natuur. Over 10 jaar is al dat asfalt toch niet meer nodig, als we over zijn gegaan naar zelfrijdende deelauto's,

Anne Pannekoek 01-05-18 om 21:51

Als de wegen vol staan, moet er meer asfalt komen. Ook als dat ten koste gaat van natuur en landschap. (69% eens, 31% oneens) NEE
Overstromingen moet je voorkomen door de rivieren breder te maken, niet door hogere dijken. (56% eens, 44% oneens) ALLEBEI MOET JE DOEN
Ik wil best meer huur betalen als mijn huis zonnepanelen heeft. (26% eens, 74% oneens) EENS
Het is prima als een stukje natuur plaats maakt voor een bedrijventerrein. (43% eens, 47% oneens ONEENS
Ook op het platteland van Gelderland moet glasvezel worden aangelegd. Daar moet iedereen in Gelderland aan meebetalen. (32% eens, 68% oneens) ONEENS
Ik solliciteer alleen bij bedrijven en instellingen die op groene stroom draaien en afval recyclen. (28% eens, 72% oneens) EENS
Ik wil airconditioning in mijn huis, ook al gaat dat ten koste van het milieu. (26% eens, 74% oneens) ONEENS
De provincie moet geen windmolens plaatsen, zodat het landschap in mijn omgeving mooi blijft. (22% eens, 78% oneens) EENS

Chr.Jongboer 03-05-18 om 13:13

Meer asfalt is onzin, minder mobiliteit kan best, over 20 jaar hebben we asfalt over.
Moeten we wel echt zoveel meer bedrijventerreinen hebben ? kunnen oude terreinen niet gerevitaliseerd worden.

Op Twitter deelden we de stelling 'Als de wegen vol staan, moet er meer asfalt komen. Ook als dat ten koste gaat van natuur en landschap.' Hieronder lees je een aantal reacties:

@Irma Huis in 't Veld: Ik zeg asfalteren die natuur
@marcel willems: Is de hoeveelheid asfalt het probleem of ligt het probleem bij de weggebruikers en de overheid? Neem bijvoorbeeld een vrachtwagen met klapband in de spits, gelijk alle banen afgekruist en pottekijkers trappen als een malle op de rem. En zo zijn er meer maatregelen bij calamiteiten die, als je het mij vraagt, onnodig voor stagnatie zorgen. Laten we zuinig zijn op ons mooie Gelderland....
@Els Goettsch: Er is asfalt genoeg. Laten we beter benutten. Thuis werken, andere werktijden, carpoolen. Blijf toch af van de natuur. Fijnstofproblemen mogen we niet voor onze kinderen achterlaten.
@theo stevens: met gebouwen gaan we over op etage`s dit zou met wegen ook kunnen maar tja kostenplaatje
@private: Leuke link, 2druc ;)
@private: Deze stelling is veels te zwart-wit. Je moet dergeljjke oplossingen altijd in de context plaatsen en van geval tot geval bekijken. Dat wil zeggen: op sommige plaatsen meer asfalt of betere ontsluitingen, op andere plaatsen niet.
@Henry Buitenhuis: Integraal oplossen is beter: naast investeren in asfalt, ook in spoor en busvervoer. Alleen extra asfalt is niet meer dan pleisters plakken.
@Pieter Plug: Deze vraagstelling is suggestief en eenzijdig gesteld en daarmee ongeschikt om een goede opvatting te peilen in het kader van mobiliteitsvraagstuk!
@Matthijs Wessels: Carpoolen promoten en het ov op meer plaatsen en vaker laten rijden. Omdat steeds meer mensen een auto hebben wordt het ov ondergeschikter gemaakt en daarom is het voor mensen zonder auto nog moeilijker om in het buitengebied te komen.

monique Braam 15-05-18 om 22:19

Ik vind het echt niet kunnen als er een stuk natuur plaats moet maken voor een bedrijventerrein

Josefien Hendrinks 07-06-18 om 20:21

Het is schandalig dat de provincie Gelderland op deze manier publieke waarden te grabbel gooit. Leg de scholieren dan ook uit dat de baten altijd voor een klein clubje grondspeculanten, terwijl alle kosten worden afgewenteld op de belastingbetaler. Leg dan ook uit dat corruptie politici, zoals de gedeputeerden van de provincie Gelderland schijt hebben aan de burgers die ze vertegenwoordigen. Heb het lef op het eerlijke verhaal te vertellen.

Forum Gelderland 13-06-18 om 18:07

Beste Josefien, het Forum Gaaf Gelderland is er voor iedereen die met ons mee wil denken en praten over de toekomst van onze provincie. Meningen mogen verschillen, maar de huisregel is dat we altijd respectvol met elkaar op het forum in gesprek gaan.
Via deze link vind je de gedragsregels van het forum: https://forum.gelderland.nl/gebruikersvoorwaarden/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=812632
Groet, Erna (team Forum Gelderland)

Op Twitter deelden we de stelling ‘Het is prima als een stukje natuur plaats maakt voor een bedrijventerrein’. Uit een aantal reacties blijkt dat niet iedereen zich kan vinden in deze manier van formuleren. De stelling is bedoeld om discussie op te roepen. En wat mooi om te zien dat dit ook gebeurt. Nu de ontwerp-Omgevingsvisie: http://magazine.gelderland.nl/omgevingsvisie-gaaf-gelderland ter inzage ligt blijven we in gesprek. En kijken we tegelijkertijd opnieuw waarover we in gesprek gaan. Hieronder lees je een aantal reacties op Twitter op de stelling 'Het is prima als een stukje natuur plaats maakt voor een bedrijventerrein’.

Jeroen De Kruijf
Als alle opties bekeken zijn zoals; leegstaande panden en oude industrietereinen opknappen dan is het prima. Gelderland heeft nog mooie natuurgebieden laten we dit zo houden.. #gaafgelderland

Erik Peters
Er staan duizenden vierkante meters aan bestaande bedrijfsgebouwen leeg....laten we die éérst gebruiken....

Rokus van den Akker
Prima om op een nieuwe plek iets te creëren maar laten we dan eerst het oude opruimen. Het lijkt wel opvoeden van kinderen.

Suzanne Swart-Beekhuis
Nee die tijd is echt voorbij!

Patty van den Bongaard
Geen goed idee om natuur in te ruilen voor een bedrijventerrein er staat genoeg leeg of te huur gebruik dat maar zou ik zeggen.

CherryTreeDutch
Wat een onzin. Er is in de provincie zat leegstand die met wat aandacht en liefde, duurzaam nog tientallen jaren mee kan. Ik denk dat de provincie die drang om vernieuwing een halt toe moet roepen.

Michiel Scheffer
Ons beleid is juist om braakliggend bedrijfsterrein terug te geven aan de natuur, biodiversiteit op bedrijfsterreinen te bevorderen. De stelling is om de discussie op te roepen

Patrick Stander
Wat nu als de stelling had geluid: "Ik vind het prima om een bedrijventerrein op te offeren voor natuur."? Overigens zit m.i. de oplossing in meervoudig ruimtegebruik en niet in of of.

T Wennekes 18-07-18 om 22:35

Hogere dijken hebben geen effect . Kijk naar de Waal bij Nijmegen een goed voorbeeld om te voorkomen dat grote delen anders onder water komen te staan.
Hey brede maken van de rivier en overloop gebieden langs de rivier voorkomen overstromingen!