Sprekend Gelderland Praat, denk en doe mee

Stop! Het ziekelijk doorfokken van (ras)honden

Stichting IPRC April 14, 2019 18806 keer bekeken 0 comments

In de hondenfokkerijen komen steeds vaker ernstige schedel- en snuitafwijkingen voor, mede door de groeiende populariteit van kortsnuitige honden. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat deze honden door de vorm van hun schedel en snuit vaker te maken hebben met schadelijke problemen als uitpuilende ogen, het niet kunnen sluiten van de ogen, ademnood, continue hoofdpijn en oververhitting.

LAAT ELK DIERENLEVEN TELLEN!!

 s Werelds 2e GD-autonome database in Europa waar 10 jaar aan gewerkt is!. Wij leggen uw uit hoe de IPRC-scan te werk gaat en het terugbrengen van erfelijke aandoeningen in hondenpopulaties sterk laat verminderen. 

Stichting IPRC lanceert de IPRC-scan die het mogelijk maakt en te gebruiken is voor fokkers, organisaties en (ras)verenigingen om via een geautomatiseerde database en fokprogramma, de erfelijke afwijkingen in kaart te brengen d.m.v. DNA (word onderzocht op 170 erfelijke afwijkingen) en berekend Genetisch Diversiteit + Gezondheids Index + Inteelt

IPRC-scan is een serie DNA testen om naar de eigenschappen en stoornissen in de genetische make-up van een hond te zoeken. .

Dit kan zijn: oog, hart, nier en andere aandoeningen etc.
170 gezondheids testen in totaal.
32 testen m.b.t. het genotype van de hond. 
Is de hond b.v. drager van het lever neus, langhaar, korthaar, blauwe ogen, masker, rechtop staande oren of hangende oren, of Black en Tan gen, de vacht kleur enz. 

Inbegrepen is ook het DNA profiel (de genetische vingerafdruk van de hond) volgens de ISAG standaard.

Het DNA profiel kan, in de IPRC database gebruikt worden om de ouderschap vast te stellen indien er DNA profielen aanwezig zijn van de vader, moeder en de pup.

Elke hond, die IPRC-scan getest is, heeft nu een uitslag m.b.t. de Gentische Diversiteit (GD) en de Genetische Gezondheids Index (GHI).

De GD oftewel Genetic Diversity = Genetische Diversiteit. Wat betekent dit eigenlijk ?
De GD bepaalt de genetische diversiteit in de hond. Des te hoger het getal des te beter dus meer divers!!  Er zijn 3 waardes bekend. 

1 x van de eigen hond. De GD.
1 x het gemiddelde (Median van alle geteste (ras)honden binnen de stichting).
1 x het gemiddelde (Median van alle (ras)honden welke zijn getest bij het laboratorium MyDogDNA in Finland..

Voorbeeld:
Je hond heeft een GD van 38,40%. Dit betekent dat je hond ongeveer het gemiddelde heeft gescoord en er is niets aan de hand.

Lage score; Je hond heeft een GD van: 26,10%  (dus minder diversiteit):met een inteelt van 20,10%.
Hoge score; Je hond heeft een GD van: 43,50%  (dus meer diversiteit): (met een inteelt van 5,6%.


De GHI oftewel Genetic Health Index = Genetische Gezondheids Index. Wat betekent dit eigenlijk ?

De Genetic Health Index (GHI) beschrijft het relatieve gezondheidsniveau van het genoom van de hond in relatie tot de andere geteste honden in de database, rekening houdend met zowel ziektetestresultaten als gemeten genetische diversiteit.

 De GHI van de hond is niet stabiel en zal waarschijnlijk veranderen wanneer het aantal geteste honden toeneemt. De gemiddelde hond heeft een GHI-waarde van 100 - hoe gezonder de hond, hoe hoger de index.  Ernstige erfelijke ziekten bijvoorbeeld, evenals een lage genetische diversiteit, zouden de index verlagen.
De GHI-waarde wordt rasspecifiek wanneer een voldoende aantal honden in een ras is getest.

Houd er rekening mee dat de GHI-waarde alleen niet mag worden gebruikt voor fokselecties. Het paren van twee honden met een hoge GHI leidt niet noodzakelijk tot gezondere nakomelingen omdat de honden mogelijk te nauw verwant zijn.
Gebruik de Mate Select Tool in de IPRC-database om de genetische match te evalueren en om de geschatte genetische gezondheid van de nakomelingen te zien.

De genetische gezondheidsindex houdt geen rekening met bekende erfelijke ziektes binnen een ras waarvoor er geen DNA-tests of testresultaten buiten de database zijn verkregen.

Genetisch betekent:
Dekken van drager X niet drager = 50% van alle nakomelingen zijn ook drager en 50% is vrij. 
Dekken van drager X drager = 25% lijdt aan de stoornis. 50% is drager en 25% is vrij !!

Dit is nu precies de reden waarom IPRC  altijd aan de fokkers vraagt om op te letten voor het Popular Sire Syndrome !! ( Populaire reu syndroom )

Stel je eens voor hoeveel honden in de stamboom van je hond lijden of zijn drager van een stoornis welke nog niet is ontdekt.

Dit bewijst eens te meer hoe belangrijk het compleet  testen van je fok honden is.


Genetische vooruitgang optimale contributie methode De uitdagingen van de gezondheid van rashonden: benaderingen voor de bestrijding van erfelijke ziekten.
Het probleem van erfelijke aandoeningen en slechte gezondheid bij rashonden is de afgelopen jaren veel besproken. Met de komst van genoom-brede sequencingtechnologieën en de toenemende ontwikkeling van nieuwe diagnostische DNA-ziektetests, wordt de volledige omvang en prevalentie van erfelijke afwijkingen bij rashonden nu gerealiseerd. Fokstrategieën die screeningsschema's bevatten, bleken succesvol in het significant verminderen van de prevalentie van erfelijke aandoeningen en het verbeteren van de algehele gezondheid van bepaalde rassen. 
Rashonden met erfelijke aandoeningen die worden geïdentificeerd, zullen het punt bereiken waarop het succesvol fokken van gevoelige individuen op een populatie-brede schaal nieuwe genomische selectiestrategieën in combinatie vereist met momenteel beschikbare fokprogramma's. Hoewel DNA-gebaseerde testen die ziekte veroorzakende mutatie (s) identificeren nog steeds de meest informatieve en effectieve benadering zijn voor het beheer van de ziekte van een enkel gen, moeten ze worden gebruikt samen met de huidige screeningsschema's, genomische selectie en stamboominformatie in fokprogramma's in het streven om te behouden genetische diversiteit, terwijl ook het aantal erfelijke afwijkingen bij rashonden aanzienlijk moet worden verminderd. 
Het werkveld in onze database is zeer breed. Bedrijfsmatige, particuliere en hobbymatige fokkers, stichtingen, verenigingen en de Overheid zullen bereid moeten zijn om stichting IPRC te ondersteunen om een zo’n groot mogelijk gevulde database te krijgen, zodat we met allen kunnen werken aan één en hetzelfde doel: Een gezonde (ras)hond in Nederland.
Behalve de maatregelen die direct met het fokken te maken hebben, moeten er ook zaken geregeld worden waarmee de regels gecontroleerd en gehandhaafd kunnen worden. Ook is er voldoende voorlichting nodig. Maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van erfelijke aandoeningen zijn te verdelen in vijf categorieën.
1.    Maatregelen tegen schadelijke erfelijke raskenmerken.
2.    Maatregelen tegen alle erfelijke afwijkingen.
3.    Maatregelen om te organiseren.
4.    Maatregelen voor voorlichting en bewustwording bij de consument.
5.    Registreren en controleren.
Stichting IPRC heeft het doel, het fokken van honden zodanig te verbeteren dat de levensverwachting van een pup aanzienlijk wordt verbeterd. Om dit goed te onderbouwen, zullen we een grote database moeten opbouwen, waarin we elke combinatie, ongeacht of dit om een FCI erkend of een niet FCI erkend ras gaat, kunnen monitoren op de mate van inteelt c.q. verwantschap en het voorkomen van erfelijke gebreken binnen de lijnen van de gekozen combinatie ouderdieren. Stichting IPRC heeft genetische ondersteuning.  In combinatie met een DNA onderzoek voor de bij het betreffende ras bekende erfelijke afwijkingen is dit de enige mogelijkheid om verder verval van de gezondheid van de rashond tot staan te brengen. Daarnaast is het verantwoord inkruisen van vreemd bloed (outcross met een vergelijkbaar ras) dé methode om een ras weer gezond te krijgen zonder dat de kenmerken van een ras geheel verloren gaan. Hiervoor is centralisatie van de afstammingsregistratie een absolute noodzaak. Dit is de enige manier om een duidelijk beeld te krijgen van de gezondheid van een populatie. 
IPRC-scan is een reeks DNA-tests om te zoeken naar kenmerken en stoornissen in de genetische samenstelling van een hond. In dit geval de rashond, look-alike en outcross. In één DNA-profiel worden 170 gezondheidstests onderzocht, waarvan 32 tests betreft het genotype van een hond. Van een lever-gen, lang- of kort haar-gen tot de vachtkleur-gen. Een compleet DNA-profiel, uitgevoerd volgens de ISAG-norm. Dit hele DNA-profiel word in het IPRC database programma ingevoerd. Het word gebruikt om het ouderschap van een hond te bepalen als een DNA-profiel aanwezig is van de vader, moeder en de pup. Elke hond, die IPRC is getest, heeft ook twéé extra resultaten. De 1e is de GD (Gennetic Deversity) en de 2e is de GHI (GenetIc Health Index). Wat betekent de GD? De GD bepaalt de genetische diversiteit van de hond. Hoe hoger het getal, hoe beter. Dit betekend meer gezondere honden in de toekomst. We hebben drie bekende waarden.
?    1x waarde van uw eigen hond. De GD.
?    1x het gemiddelde van alle IPRC-GD geteste rashonden.
?    1x het gemiddelde van alle IPRC-GD geteste kruising ras honden.

Voorbeeld:
De GHI (Genetic Health Index) beschrijft het relatieve gezondheidsniveau van het genoom van de hond in relatie tot andere geteste honden in de database, rekening houdend met zowel ziektetestresultaten als gemeten genetische diversiteit. De GHI van de hond is ni eet stabiel en zal waarschijnlijk veranderen wanneer het aantal geteste honden toeneemt. De gemiddelde hond heeft een GHI-waarde van 100. Hoe gezonder de hond, hoe hoger de index. Ernstige erfelijke ziekten bijvoorbeeld, evenals een lage genetische diversiteit, zouden de index verlagen. De GHI wordt rasspecifiek wanneer een voldoende aantal honden in een ras is getest. Het paren van twee honden met een hoge GHI leidt niet noodzakelijk tot gezondere nakomelingen omdat de honden mogelijk te nauw verwant zijn. Door de ‘Mate Select Tool' in de IPRC database is het mogelijk om de genetische match te evalueren en om de geschatte genetische gezondheid van de nakomelingen te zien. De genetische gezondheidsindex houdt geen rekening met bekende erfelijke ziektes binnen een ras waarvoor er geen DNA-tests of testresultaten buiten de database zijn verkregen. 
Hier volgt een voorbeeld van het belang van deze testen: Een bekende rashond stamvader uit het verleden. Hij is aanwezig in veel stambomen. Hij had: 236 kinderen, 1925 ‘Grand Children' en 4696 ’Great Grand Children'. Wat veel mensen niet wisten van deze stamvader, is het feit dat hij drager was van:
?    Canine Multifocal Retinopathy 1 (CMR1)
?    Disease (Eye Disorder)
?    Hyperuricosurie en Hyperuricemie (HUU) of Urolithiasis (Nieraandoening)
?    Leverneus-gen
De oude stamvader gaf dus verschillende stoornissen/eigenschappen door. Dit betekent genetische; 
?    Paring van een koerier X niet koerier = 50% van alle nakomelingen is drager, 50% is gratis.
?    Koppelingsdrager X drager = 25% lijder, 50% drager, 25% gratis. 
Stel je voor hoeveel honden in je stambomen/stamboek ‘Carry-aandoeningen’ onopgemerkt zijn. Dit bewijst het belang van ELKE dekreu die volledig wordt getest voordat hij begint met paren. 
De IPRC-scan met ALLE test mogelijkheden, is erg belangrijk geworden in de hondenfokkerij. Wat zijn de mogelijkheden in de IPRC-GD Online Database?
?    Trailmatings (met alle gevonden stoornissen of Genotype-resultaten)
?    Inbreed-berekening
?    Research-stamboom
?    Mate Select
?    Parentage-controle op basis van DNA-profiel
Genetische testen van fokhonden is de enige weg vooruit. Pups van IPRC-fokkers krijgen een stamboom met ‘Parentage DNA-geverifiëerd als DNA-profielen aanwezig zijn. Gemakkelijk in de database uw stamboom afdrukken, nestregistratie en aankondiging en nog veel meer.
De ‘Rasverbeteringsregeling' van Stichting IPRC bestaat uit vier verschillende acties die uitmonden in een uitgebreid rapport over de specifieke rashond die deelneemt aan dit uitstekende proces. Het BIS-proces bepaalt de ‘Totale Productie-index’ van de rashond. Het belang van deze regeling kan niet genoeg worden benadrukt. Aanvullende metingen worden ook uitgevoerd om informatie te verzamelen om specifieke ‘Erfeningsfactoren' te bepalen. 
Het IPRC database beoordelingssysteem (confrontatie en beweging)
ALGEMEEN UITERLIJK;
?    Grootte
?    Evenwicht
?    Musculatuur
?    Geslacht authentiek 
?    Indrukwekkend 
?    Huid + Laag
HOOFD;
?    Type
?    Vergelijkingen
?    Volume
?    Tanden

HALS;
?    Vorm
?    Lengte
?    Bevestiging


VOORKWARTIER;
?    Angulations
?    Comparisons
?    Positions
?    Volume
MIDDENSTUK;
?    Vergelijkingen
?    Volume

HIND KWARTAAL;
?    Angulations
?    Comparisons
?    Positions
?    Volume

BEWEGING;
?    Drijvend
?    Glad
?    Uitlijning
?    Bovenste regel
?    Bereik
Deze zeven secties worden gemeten volgens de rasstandaard op een schaal van 3 tot 5, waarbij 5 staat voor ‘perfect/uitstekend'.
VB: 4,5 Zeer goed, 4 Goed, 3,5 Slecht en 3 Niet aanvaardbaar. De totale waarde van het IPRC database Beoordelingssysteem (Comformation and Movement), telt 100 punten, maar vormt slechts 50% van de ‘totale productie-index' (TPI). 
TEMPERAMENTTEST
De temperamenttest bestaat uit zeven afzonderlijke secties.
?    Zelfvertrouwen 
?    Beheerbaar
?    Reactie op een andere hond
?    Reactie Treshold 
?    Defensief instinct
?    Suspicion
?    Onbevoegdheid
Deze zeven tests worden uitgevoerd om ‘accepteerbaar sociaal gedrag' van de rashond op een schaal van 1 tot 5 vast te leggen. De totale waarde van de temperamenttest telt 100 punten , maar vormt slechts 25% van de ‘totale productie-index’ (TPI).
GEZONDHEIDSRAPPORT
Het gezondheidsrapport bestaat uit vier secties.
?    Testicels en scrotum (reu)
?    Hyperplasie (teef)
?    Hips 
?    Ellebogen
?    Eyelids 
Voor fokkers, verenigingen en stichtingen, en eigenaren die zich als memberchip aanmelden bij Stichting IPRC hebben we een ‘package deal' met énkele dierenklinieken in Nederland.  In dit pakket zit: 
?    HD
?    ED
?    PennHip X-stralen
?    Ec-Entropion 
?    Hyperplasia / Testicles 
?    Patella luxatie 
Dit pakket kunt u laten uitvoeren voor een vaste prijs bij enkele dierenartspraktijken die aangesloten zijn bij Stichting IPRC. (Informeer hierna bij Stichting IPRC).
Stichting IPRC krijgt na het uitvoeren van deze tests automatisch een kopie van het certificaat die in de IPRC Database word toegepast op het gezondheidsgedeelte van het beoordelingssysteem. Resultaten zijn toegankelijk op een schaal van 1 tot 5, met 5 als ‘perfect / uitstekend’. Minder dan 1 is ‘onaanvaardbaar’. 
AFMETINGEN;
De volgende 10 afmetingen worden uitgevoerd om een database te vormen waarin specifieke ‘fokkingswaarden’ van rashonden over specifieke kenmerken kunnen worden gemonitord. Deze gegevens zijn van groot belang voor gebruik in het ‘rasverbeteringsschema’ (BIS);
1.    Hoofd Lengte 
2.    Hoofd Circumferentie 
3.    Hals Circumferentie 
4.    Hoogte bij de Withers 
5.    Circumferentie van de borst
6.    Diepte van de borst
7.    Breedte van de schouders
8.    Lengte van het lichaam
9.    Breedte van de CROUP 
10.    Massa
REGISTERS
Het is van het grootste belang om de genenpool te verbreden, omdat verschillende schadelijke omstandigheden het ras vernietigen of op de achtergrond dreigen. 
Wij, als Stichting moeten de leiding hierin nemen en door goede en slimme beslissingen te nemen er voor te zorgen dat het ras de toekomst tegemoet gaat met vertrouwen en goede gezondheidsproblemen. Om maximale waarde en broodnodige verhoogde deelname van fokkers en eigenaren van rashonden uit alle landen te krijgen, moeten we de toegang tot registries een stuk eenvoudiger maken.
We hebben daarom drie registries.
Kwalificaties voor IPRC-scan registers. Om uw hond in onze registratie te laten opnemen, moet uw hond de volgende minima bereiken;
?    De hond moet een microchip hebben.
?    De hond moet minimaal 80% bereiken in zijn/haar exterieurscore.
?    De hond moet een minimum van 90% behalen in de karaktertest.
?    De hond moet een minimale score van 90% hebben in het gedeelte over de gezondheid. (heupen, ellebogen, ogen en genitaliën)
Dit voorbeeld hierboven geeft de hond een TPI van 85,00%
Dit is de minimumvereiste om toegang te krijgen tot het register. Om uw hond in het ‘Excellence Register’ te laten opnemen, moet uw hond de volgende minima bereiken.
?    De hond moet een microchip hebben.
?    De hond moet een minimum van 85% bereiken in zijn/haar exterieurscore.
?    De hond moet het minimum van 90% behalen in de karaktertest.
?    De hond moet een score van 100% hebben in het gezondheidsgedeelte. (heupen, ellebogen, ogen en genitaliën)
?    De hond moet een DNA-profiel hebben.

Vanaf 01-04-2019 zijn dit de minimumvereiste voor fok- en nestregistratie bij IPRC;
?    De hond moet een microchip hebben.
?    Uw hond moet een minimale score van 75% hebben in exterieur, om bij IPRC-GD te mogen fokken.
Deze resultaten, zowel het percentage als de resultaten van de prestatie, samen met de TPI-waarde, zullen worden afgedrukt op het specifieke IPRC Certificaat.


Een mannelijke hond met een exterieur score van 85%, die "B" heupen heeft, is elleboogdysplasie vrij,
heeft beide testikels
volledig ingedaald in het scrotum en is entropion en ectropion vrij en heeft een
karakterscore van 85,00
 

 

Mocht hij 85 scoren in zijn temperamenttest dan dient dit gedeeld te worden door 4. worden
21,25%

 


Twee testikels: 5 x coëfficiënt 5 = 25
"B" heupen: 4 x coëfficiënt 6 = 24
Elleboogdysplasie vrij: 5 x coëfficiënt 5 = 25
Entropion en Ectropion gratis: 5 x coëfficiënt 4 = 20

•    Met een totale gezondheidsscore van 94 wordt deze score van 94 gedeeld door 4 = 23,50%
•    Zijn exterieurscore van 85% is gedeeld door 2 en geeft hem 42,50%
•    Tot nu toe scoorde zijn beoordelingsscore zonder zijn temperamenttest 23,25% + 42,50% = 65,75%

Mocht hij 85 scoren in zijn temperamenttest dan wordt dit verdeeld door 4 om 21,25% te worden, daarom zou zijn totale score zijn:

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld;

Voorbeeld Gezondheids Stamboom IPRC

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings