Forum GelderlandPraat, denk en doe mee

Toekennen woningvoorraad

Hans Schaaij 04-10-2017 4 reacties

De provincie kent een woningvoorraad toe aan gemeenten op basis van inzichten die men naar de toekomst toe denkt te kunnen distilleren. Wat je hiervan ook vindt, er zijn cijfers nodig om een richting aan beleid te kunnen geven.

Tegelijkertijd moedigt de provincie (Steengoed Benutten bijv..) nieuwe initiatieven aan. Vooral die die laten zien dat wonen anders kan, dat wonen (en dus bouwen) bepaalt hoe wij met elkaar omgaan. Dat wonen en de wijze van zorg bieden anders ingericht zou kunnen worden.

Om hier gevolg aan te kunnen geven zijn subsidies naar die projecten niet voldoende. Subsidies vallen zelfs volledig in het water wanneer er niet gebouwd kan worden.

Een van de redenen dat bouwen voor en door deze initiatieven letterlijk niet van de grond komt is het feit dat de woningvoorraad binnen vele gemeenten zeer beperkt is.

Is het mogelijk steekhoudende mooie goede plannen niet te belonen met een subsidie maar met een op dat project gerichte uitbreiding van de woningvoorraad binnen die desbetreffende gemeente? Een voorraad alleen te benutten voor dat initiatief? Wat ons betreft is subsidie dan niet nodig.

4  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Marja Vink 18-10-17 om 20:38

Als de woningvoorraad over de diverse gemeenten afhankelijk van de behoefte wordt verdeeld, dan lijkt het me niet zinnig om n.a.v. een initiatief deze voorraad uit te breiden. Zinniger is dan om te bekijken of een deel van deze voorraad aan het initiatief kan worden toegekend, als het initiatief bestemd is voor dezelfde doelgroep als waarvoor dit deel bestemd is. Is hierbinnen geen ruimte, dan lijkt het me zinnig om steun te bieden voor mogelijkheden binnen een aangrenzende gemeente. M.i. staan deze acties verder volledig los van het geven van subsidie. Die kan nodig zijn of niet. Het is m.i. niet verstandig om door het uitbreiden van voorraad een overschot aan huizen te creëren voor een bepaalde doelgroep.

Robert Jan Jonker 14-11-17 om 20:41

Lijkt me een goed idee van Hans. Het is zonde als goede ideeën over nieuwe woonconcepten stranden op een bureaucratisch idee als contingenten. Als contingenten leidend zijn lopen we altijd achter de ontwikkeling aan. Dus laat die maar los om innovatie te stimuleren.

Jan Provoost 23-11-17 om 9:33

In de koers Ruimte voor goed Wonen (http://bit.ly/2jpnOx2) die de provincie vorige week heeft vastgesteld kun je lezen dat de provincie kwaliteit van plannen voorop stelt. Ik ben het met Hans eens dat bureaucratie niet in de weg mag staan, als er aantoonbaar behoefte is aan een plan. Dat lees je ook duidelijk in de provinciale koers. Zorgvuldig omgaan met nieuwbouw is wel van belang. Het moet echt een aanvulling zijn op wat er al staat. En niet alleen gericht zijn op de vraag van nu, maar ook op die van de toekomst. Het gaat vooral om de goede keuzes maken.

Hans Schaaij 23-11-17 om 11:15

De meningen lijken zich naar elkaar toe te bewegen. @Jan en @Robert Jan: dank voor de input.
@Marja: een deel van de bij dezelfde doelgroep behorende woonvoorraad te bestemmen als door jou aangegeven; is zeker een idee. Verwachten dat gemeenten elkaar helpen, dat heb ik niet eerder meegemaakt. De verhouding tussen sommige gemeenten is niet zo denderend.
Wat betreft de subsidie: wanneer deze niet wordt "opgehangen" aan het aanwezig moeten zijn van bouwgrond, dan kan het zo zijn dat de subsidie is gebruikt als in de voorwaarden aangegeven maar dat ee gebrek aan woonvoorraad het initiatief de das om doet. Zonde van de subsidie? Hoe vaak dit gebeurt weet ik niet.
Waar ik eerder op doelde is het feit dat in gevallen financiering een uitdaging is maar zeker geen utopie. Tenzij er geen grond beschikbaar is (woonvoorraad); dan gebeurt er helemaal niets, ook geen financiering. Dan kiezen wij voor een oplossing binnen de beschikbare woonvoorraad eerder dan een subsidie. Je hebt gelijk, zo objectief bekeken heeft het weinig met elkaar te maken.