Forum GelderlandPraat, denk en doe mee

Diploma niet geldig over de grens

Vera, MBO-scholiere, heeft haar opleiding afgerond. "Met mijn opleiding zou ik zo aan de slag kunnen over de grens, maar mijn diploma is daar niet geldig."

Wat vind jij? Moeten diploma's ook geldig zijn in aangrenzende landen?

2  reacties

Wilfrie Koekkoek 02-11-17 om 11:28

Beste Vera,
Op basis van Europese wetgeving is jouw diploma in alle Europese landen geldig. Het punt is dat buitenlandse werkgevers vaak niet weten wat een student in een ander land geleerd heeft. Zij weten niet goed in te schatten op welk niveau en voor welke werkzaamheden iemand uit het buitenland ingezet kan worden. Daarnaast geldt dat in elk land voor bepaalde beroepen specifieke eisen gelden: een verpleegkundige met een Nederlands diploma mag bijvoorbeeld wel een prik geven terwijl de verpleegkundige met vrijwel dezelfde opleiding uit Duitsland dat niet mag. Dat is afhankelijk van de beroepsgroep.
Vanuit Europa is er een kwalificatieraamwerk opgezet. Dit raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Daarmee kun je in het buitenland aangeven met welk niveau jouw diploma in het buitenland vergeleken kan worden.

Erna - moderator Forum Gelderland 15-11-17 om 13:30

Dank voor je heldere uitleg Wilfrie!
Het Gelders debat is vandaag vanaf 18:00 uur live te volgen via de website van Omroep Gelderland: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2148801/Gelders-debat-wonen-werken-en-studeren-in-de-grensstreek