Forum GelderlandPraat, denk en doe mee
Forum GelderlandPraat, denk en doe mee

Hoe zorgen we ervoor dat Gelderland in 2050 energieneutraal is?

Zonnepanelen
In 2050 is Gelderland energieneutraal. Dat bereiken we door grootschalig besparen, opwekken uit duurzame energiebronnen en innoveren. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld met gemeente Nijmegen of de bodem daar geschikt is om aardwarmte te gebruiken.

Als tussendoel willen we 49% CO2 reductie realiseren in 2030. Welke stappen moeten we met zijn allen nog meer zetten om deze doelen te halen?

13  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Jaap Jonk 19-02-18 om 14:39

Ik vind het raar dat er nog steeds nieuwe huizen gebouwd worden, of bestaande huizen gerenoveerd, met het gebruik van ouderwetse dakpannen. Iedere nieuwe (of gerenoveerde) woning of bedrijf zou toch een dat met zonnepanelen kunnen hebben? Ik vind dat aannemers en installateurs dat moeten aanbieden. Anders verkoop je iets dat over korte tijd achterhaald is.

Hans Leenders 20-02-18 om 21:25

Laat de provincie Gelderland het geld dat zij als aandeelhouder heeft ontvangen voor de verkoop van de aandelen in de energiemaatschappij NUON tegen 1% uitlenen aan alle woningbezitters in Gelderland met als voorwaarde dat woningbezitters hiermee hun huis energie neutraal maken door de aanschaf van warmtepomp en zonnepanelen en eventuele aanvullende isolerende maatregelen.
Win/win situatie bewoners krijgen goedkoop geld en de provincie krijgt een hogere rente dan normaliter mogelijk. Daarnaast wordt geld verdiend met "energie" weer ingezet voor energie zonder dat het verdampt. Tenslotte verdienen de woningbezitters / bewoners de investering terug door het wegvallen van de gebruikelijke nota van de energiemaatschappijen.

Harrie Beernink 22-02-18 om 15:05

Beginnen met stimuleren op basis van kwalitatieve prestaties. Meten is weten. Veel maatregelen die bij het besparen van energie moeten helpen, zijn niet effectief of verplaatsen het probleem. Dit levert zelden een primaire energie of Co2 besparing op. Hierdoor wordt de uitdaging alleen maar groter. Het stimuleren op basis van aantoonbare (gemeten) resultaat zal helpen kennis op een hoger niveau te brengen. Een onafhankelijke commissie (met experten) kan helpen de lat hoger te leggen. Voorbeeld: De bouw kan al 25 jaar energiezuinig bouwen waarbij 90% minder energie wordt verbruikt. https://www.energieland.hessen.de/passivhaus Anno 2018 doen we dit nog steeds niet.

A.H. Stoltenborg 23-02-18 om 16:16

100 % duurzame energie zegt nog weinig over of het ook duurzaam is.
Zonder drastisch de vraag naar energie IN ABSOLUTE ZIN terug te dringen neemt de vraag naar grondstoffen en ruimte en daarmee de schaarste daaraan alleen maar toe mede ook omdat de vraag naar energie alleen maar blijft stijgen. Landschap, leefbaar en natuur en milieu komen daardoor alleen maar meer in het gedrang.
Er moet dus veel meer nadruk en geld komen voor het terugdringen van de vraag naar grondstoffen, ruimte en energie om ook duurzaam(er) te kunnen worden.

Masja van der Wielen 26-02-18 om 15:13

Bedankt voor deze mooie tip Hans. We nemen dit mee naar de inzoomsessies Gaaf Gelderland waar we toekomstige kansen in kaart gaan brengen.
De provincie startte onlangs een vergelijkbaar initiatief. We steunen als eerste in Nederland burgerinitiatieven met een subsidie onder leningsvoorwaarden. Daarmee kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare en tijdrovende voorbereiding financieren. Zoals ruimtelijke en technische onderzoeken, maar ook plannen voor communicatie en participatie-aanpak. Dat vraagt veel geld, waar juist deze initiatieven dan nog niet over beschikken.

Uit berekeningen van het Gelders Energieakkoord blijkt dat duizenden windmolens of tientallen miljoenen zonnepanelen nodig zijn in onze provincie. 8.882 windmolens om precies te zijn. Helemaal geen windmolens, maar alleen zonnepanelen? Dan hebben we 12 miljoen daken nodig, terwijl Gelderland er 'slechts' 90.000 telt. Bron De Gelderlander: http://bit.ly/2GSXGWD. Uit de poll van De Gelderlander blijkt dat 55% vindt dat Gelderland veel te ver gaat met klimaatmaatregelen. Wat vind jij? Gaat dit te ver? Of is het juist nodig?

Jeroen Somhorst 22-03-18 om 15:55

In het artikel in de Gelderlander ( De poll ) wordt gesproken over dat er 12 miljoen daken nodig zijn voor panelen terwijl er maar 90.000 daken zijn. Ik geloof NOOIT dat dat in heel gelderland zo is. Daarnaast is een combinatie van windmolens/panelen niet voldoende. Er zal een andere soort van energiebron bij moeten. En of dat nou water, gas, kolen of kern energie is maakt niet uit.

Mijn vermoeden is is dat het aantal panelen (daken) veel groter is en dat daar een hele winst te behalen is. Immers zijn er flatgebouwen genoeg waar niks op staat en als ik naar Arnhem kijk is een groot deel van Arnhem zuid ( sociale huur) nog beschikbaar. Investeer daar in.

Moderator Forum Wonen en Ruimte 09-04-18 om 12:56

Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woonbuurten duurzamer worden? Hoe krijgen we bewoners in beweging voor een duurzame buurt? Bekijk het filmpje dat we maakten tijdens het Kenniscafé Duurzame buurt, bewoners in beweging. https://wonenenruimte.gelderland.nl/inspriratie+nieuw/verduurzamen+bestaande+woningen/verduurzamen+bestaande+woningen+in+beeld/978526.aspx

Jan Kees 11-04-18 om 15:43

Ik ben het met (de heer) A.H. Stoltenberg eens. Echt duurzame duurzaamheid :) betekent drastisch terugdringen van de vraag. En daarnaast uiteraard slimme zonnepanelen, windmolens daar waar het kan, etc. Terugdringen van de vraag is moeilijk, want het gaat om gedragsverandering. Maar niet onmogelijk. Ik denk dat de Gelderse gemeenten, met de introductie van de nieuwe omgevingswet die eraan komt, een gouden kans hebben om deze gedragsverandering te gaan inzetten.

Masja van der Wielen 12-04-18 om 10:26

Dag Jan Kees, dank voor je reactie. Je schijft "Terugdringen van de vraag is moeilijk, want het gaat om gedragsverandering. Maar niet onmogelijk. Ik denk dat de Gelderse gemeenten, met de introductie van de nieuwe omgevingswet die eraan komt, een gouden kans hebben om deze gedragsverandering te gaan inzetten."
Zou je dat kunnen toelichten waarom juist met de introductie van de nieuwe omgevingswet er een kans ontstaat om op gedragsverandering in te zetten?
En hoe zie je dan de rol van gemeenten of de provincies hierin? In gedragsverandering?

Mariska Hulsewé 14-04-18 om 21:28

Ik denk dat we aardwarmte zeker moeten gebruiken. Daar is een heleboel te winnen. Het zou ons in elk geval afhelpen van biogas stank en bio verbranding van snoeihout en dergelijke. Ik vind wel dat ultradiep boren op ruime afstand van de bebouwde kom moet gebeuren. Niemand weet er nog het fijne van, de regelgeving verandert nog en dan is het wijzer om een beetje bij de mensen weg te blijven ermee.

Dat betekent wat mij betreft ook dat fabrieken die dat nodig gaan hebben niet bij bebouwing mogen staan.

Bedankt voor je reactie Mariska. Gebruik van aardwarmte (geothermie) is een kansrijke ontwikkeling met een enorm potentieel. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) ziet er op toe dat dit op een verantwoorde en veilige manier gebeurt. Op dit moment bestaat met name bij glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland ervaring met aardwarmte op 2 a 3 meter diepte. In Gelderland is hier nog geen ervaring mee. Vanaf het derde kwartaal van 2018 wordt er in de omgeving van Renkum en Nijmegen wel onderzoek gedaan naar de potentie van geothermie.

De provincie onderzoekt de mogelijkheden om langs provinciale wegen elektrische auto’s te laden. Het gaat om snel laden op gronden van de provincie. De overstap naar elektrisch rijden draagt bij aan een klimaatneutrale provincie in 2050 en minder CO2-uitstoot. Lees meer op de site van de provincie Gelderland: https://bit.ly/2yOWKCd. Op Twitter laten de voor- en tegenstanders al van zich horen: https://bit.ly/2NjYxlS. Wat vind jij van het idee om elektrische auto’s te laden langs provinciale wegen?