Sprekend GelderlandPraat, denk en doe mee

Blog Josan Meijers: 'Samen gaan voor een Gaaf Gelderland'

Een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie. Een Gaaf Gelderland. Dat is wat wij bieden aan onze huidige en toekomstige inwoners, onze ondernemers en onze bezoekers.

Dit is niet alleen wat wij wíllen bieden, het is een hoogst noodzakelijke opdracht. Er komt namelijk nogal wat op ons af. Nieuwe en schone vormen van energie, klimaatverandering, uitputting van traditionele grondstoffen, kwetsbare biodiversiteit, verdere verstedelijking in combinatie met krimp, steeds meer mobiliteit, digitalisering, internationalisering. Gigantische vraagstukken waar we al middenin zitten en waar de samenleving antwoorden op moet geven. Ook wij, in ons mooie Gelderland.

Samenwerking zoeken

In 'Gaaf Gelderland', onze Omgevingsvisie, staat hoe wij in onze provincie tegen deze vraagstukken aankijken. Wat betekenen ze voor Gelderland? Wat zijn onze ambities hierin en welke oplossingsrichtingen zien wij? Om daadkrachtig op te kunnen treden doen wij stevige uitspraken in deze visie. We zoeken samenwerking met zo veel mogelijk partijen. We gaan als overheid van een nee-tenzij cultuur, naar een ja-mits cultuur. Een hele opgave. En we werken niet mee aan veranderingen die tegen onze uitgangspunten in gaan.

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We zetten ons in voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Een verbonden samenleving die duurzaam en economisch krachtig is. Met onze Omgevingsvisie lopen we vooruit op de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet. We zien ook dat gemeenten en waterschappen in Gelderland hun toekomstvisies uitwerken. Allemaal schetsen ze kaders waarbinnen ruimtelijke opgaven beter, sneller en in meer samenhang gerealiseerd kunnen worden. En dat is precies wat we willen in onze provincie.

Initiatieven uit de samenleving

Meer dan we tot nu toe gewoon waren te doen, gaan wij als provincie ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. En daarbij niet eerst zwaaien met regels, ge- en verboden. Maar we gaan vooral kijken hoe we samen tot de beste oplossing komen. Oplossingen die wat ons betreft moeten bijdragen aan de doelen en ambities die wij voor Gelderland hebben op het terrein van energie, klimaat en circulariteit, en vestigingsklimaat, wonen, biodiversiteit en mobiliteit. De Omgevingsvisie, die voor de provincie bindend is, helpt ons daarbij.

200 zienswijzen

Voor alle duidelijkheid: we hebben 'Gaaf Gelderland' niet in ons eentje gemaakt. Maar samen met onze partners en met inbreng van vele betrokken Gelderlanders. In de afgelopen periode heeft iedereen op de ontwerp-visie kunnen reageren. We hebben zo’n 200 zienswijzen mogen ontvangen, waar we stuk voor stuk serieus naar hebben gekeken. Velen herkennen en omarmen de opgaven die wij zien. Dat bevestigt dat we de goede kant op gaan. Veel mensen geven ook aan de Omgevingsvisie nog best abstract te vinden. Hoe worden de thema’s uitgewerkt en wat betekent dat voor de Gelderse streken? Terechte vragen! Dit document is 'slechts' de basis. Het echte werk begint nu. Nu gaan we samen werk maken van een Gaaf Gelderland.

Geen standaard oplossing

Aan de uitwerking van de thema’s gaan we nu vorm en inhoud geven. Dat doen we opnieuw met onze partners en inwoners. We benaderen opgaven integraal. Biodiversiteit kan niet besproken worden zonder natuur en water te betrekken. Wonen is onlosmakelijk verbonden aan werk, leefbaarheid, vestigingsklimaat, cultuur en mobiliteit. Economische ontwikkelingen zijn direct gerelateerd aan wonen, vestigingsklimaat en mobiliteit. Enzovoort. Omdat Gelderland uit zoveel verschillende streken bestaat, weten we ook dat elke opgave per gebied weer anders kan uitwerken. Er bestaat geen standaard oplossing. We zoeken met elkaar steeds de beste maatwerk-oplossing. Die verschilt per opgave, per gebied, per situatie. Maar die voldoet altijd aan het uitgangspunt 'handelen in het belang van een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie' met als focus: verbonden, duurzaam en economisch krachtig.

Intensief blijven samenwerken

Mijn grootste wens is dat we intensief blijven samenwerken met al onze partners. Partners die de provincie  Gelderland ervaren als een constructieve en pro-actieve partij, die in de eerste plaats in oplossingen denkt. Die bestuurders zien die handelen als de situatie daarom vraagt.

Want samen maken we 'Gaaf Gelderland'.

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Peter Baks 03-11-18 om 15:49

Help graag mee aan een Gaaf Gelderland! Top

Cookie-instellingen