Gaaf Gelderland

Mijn ideale school

De jury heeft een keuze gemaakt! Paulien Dankers, Jesse Laport en Josan Meijers hebben elf scholen uitgekozen die hun idee voor de ideale school(omgeving) gaan uitvoeren. Een leuke maar ook lastige opgave. Want er zijn in totaal 25 mooie en inspirerende ideeën ingediend. Hartelijk dank daarvoor allemaal! De jury zag volop aanknopingspunten voor een Gaaf Gelderland dat we samen duurzaam en groen maken. Ook op school!

 

 

 

 

Elf winnende Ideale School ideeën in willekeurige volgorde

 

Dé ideale schoolvlogger

We zijn op zoek naar Dé ideale schoolvlogger. Zit jouw school bij de elf winnende ideeën? En wil je nog meer aandacht voor duurzaamheid op jullie school? Maak dan de Ideale Schoolvlog en wie weet win jij een vette prijs voor jouw klas! Bekijk de vlog van Jonathan, Esmee en Roderick voor meer informatie.

Tips

  • bekijk de vlog hiernaast voor tips
  • je kunt voor het monteren van je vlog een app gebruiken, bijvoorbeeld InShot (te downloaden in GooglePlay of iTunes)

Voorwaarden

  • film de vlog horizontaal
  • zet de vlog op Youtube of Vimeo
  • plaats de vlog met een link op dit forum
 

Grote opgaven in het klein

Grote opgaven van deze tijd zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie, zien we in het klein terug op de scholen. De leerlingen zijn aan de slag gegaan met duurzaamheid en hebben gekeken naar hun eigen schoolomgeving. Dat zorgt voor creatieve ideeën! Zo verandert wateroverlast op het schoolplein in het opvangen en hergebruiken van water. Een andere school koppelt de wens voor een nieuw speeltoestel aan meer bewegen. Door beweging wekken ze energie op en die gebruiken ze weer voor de digiborden in de klas.

Zet samen de wereld op zijn kop en ontwerp jouw ideale school!

‘Mijn ideale school’! is een project voor basisscholen die willen werken aan een groenere en meer duurzame schoolomgeving. Het is een initiatief in het kader van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. In dit project staan de leerlingen centraal. Ze bedenken zélf een plan om hun school te verduurzamen. De leerlingen van de elf uitgekozen scholen worden door een kunstenaar geprikkeld anders te kijken naar vragen en oplossingen en geholpen bij de uitwerking van het plan.

Selectie

De jury heeft op 8 oktober 2018 uit alle inzendingen elf scholen (10 scholen en de pilotschool) gekozen die hun plan mogen uitvoeren. Lees het juryrapport (PDF 3,1 MB) op ons forum. We wijzen per geselecteerde school een kunstenaar toe die aansluit bij jouw idee van een duurzame school. Daarna volgt een intakegesprek met de gekoppelde kunstenaar, de provincie en Cultuurmij Oost. Samen werken jullie het idee uit tot een concreet plan. Voor de uitvoering van het plan is een bedrag van €3500 per school beschikbaar. Alleen afgeronde projecten komen in aanmerking voor het bedrag.

Publiciteit

Als tegenprestatie verwachten we dat je meewerkt aan publiciteit rond dit project. Hoe we hier invulling aan geven bespreken we tijdens het intakegesprek. Er zijn twee vaste onderdelen:

  • om anderen te inspireren, vragen we je om de voortgang van het project op Forum Gelderland te publiceren in tekst en beeld
  • een door de school georganiseerd feestelijk moment bij de afronding / in gebruik name van het project. De provincie, de kunstenaar en Cultuurmij Oost zijn hierbij aanwezig.

Achtergrond

’Mijn ideale school’ is een initiatief van de provincie Gelderland en Cultuurmij Oost in het kader van de Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. Deze visie richt zich op de verre toekomst. De toekomst van de kinderen die nu op de basisschool zitten. Als we de jongste generatie echt serieus willen nemen, moeten we hen na laten denken over oplossingen om deze mooier te maken. Het project ’Mijn ideale school’ is meer dan een les over duurzaamheid. We willen basisscholen de kans bieden om echt aan het creatieve proces van bewustwording bij leerlingen te werken. We nemen ook contact op met de gemeenten van de geselecteerde scholen, om zo verbindingen te maken met het gemeentelijke beleid.