Gaaf Gelderland

Mijn ideale school

Draagt jouw school bij aan een duurzamere toekomst? Doe dan mee met het project ‘Mijn ideale school’! We zoeken basisscholen die willen werken aan een groenere en meer duurzame schoolomgeving. In dit project bedenken leerlingen zélf een plan om hun school te verduurzamen. Uit de inzendingen kiest een jury tien scholen. De leerlingen van deze scholen worden door een kunstenaar geprikkeld anders te kijken en geholpen bij de uitwerking van het plan.

 

 

 

 

Zet samen de wereld op zijn kop en ontwerp jouw ideale school!


Deelname

Alle reguliere basisscholen in Gelderland kunnen zich inschrijven voor ‘Mijn ideale school’. Voorop staat dat de school de leerlingen bewust wil maken van een duurzamere toekomst. Beschrijf kort waarom jullie idee uniek is en hoe het bijdraagt aan meer duurzaamheid. Met een foto, video, blog of vlog kun je je idee toelichten. Door mee te doen aan ‘Mijn ideale school’ kun je je als school profileren op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden kan tot 30 september 2018, dus wees er snel bij!

Beschrijf kort waarom jullie idee uniek is en hoe het bijdraagt aan meer duurzaamheid. Let op: vul ook in met welke groep(en) en leerlingen je deelneemt en wanneer je het project gaat uitvoeren.

Doe mee!

Selectie

De jury kiest uit alle inzendingen tien scholen uit die hun plan mogen uitvoeren.

De selectiecriteria zijn:

  • originaliteit & duurzaamheid
  • haalbaarheid
  • diversiteit
  • regionale spreiding in de provincie Gelderland

 

De plannen

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"15","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"166300"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"5000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

De jury

 

 

We wijzen per geselecteerde school een kunstenaar toe die aansluit bij jouw idee van een duurzame school. Daarna volgt een intakegesprek met de gekoppelde kunstenaar, de provincie en Cultuurmij Oost. Samen werken jullie het idee uit tot een concreet plan. Voor de uitvoering van het plan is een bedrag van €3500 per school beschikbaar. Alleen afgeronde projecten komen in aanmerking voor het bedrag.

Inspiratie nodig?

Heb je inspiratie nodig voor je idee? Denk bijvoorbeeld aan het op kunstzinnige wijze recyclen van afval. Of het maken van een duurzamer schoolplein met energie-opwekkers, innovatieve speeltoestellen of een gerecycled hek. Misschien wil je wat doen aan duurzame bereikbaarheid van de school of een groene omgeving. Er is van alles mogelijk! Laat de leerlingen vooral hun fantasie gebruiken.

Publiciteit

Als tegenprestatie verwachten we dat je meewerkt aan publiciteit rond dit project. Hoe we hier invulling aan geven bespreken we tijdens het intakegesprek. Er zijn twee vaste onderdelen:

- om anderen te inspireren, vragen we je om de voortgang van het project op Forum Gelderland te publiceren in tekst en beeld

- een door de school georganiseerd feestelijk moment bij de afronding / in gebruik name van het project. De provincie, de kunstenaar en Cultuurmij Oost zijn hierbij aanwezig.

 

Achtergrond

’Mijn ideale school’ is een initiatief van de provincie Gelderland en Cultuurmij Oost in het kader van de Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. Deze visie richt zich op de verre toekomst. De toekomst van de kinderen die nu op de basisschool zitten. Als we de jongste generatie echt serieus willen nemen, moeten we hen na laten denken over oplossingen om deze mooier te maken. Het project ’Mijn ideale school’ is meer dan een les over duurzaamheid. We willen basisscholen de kans bieden om echt aan het creatieve proces van bewustwording bij leerlingen te werken. We nemen ook contact op met de gemeenten van de geselecteerde scholen, om zo verbindingen te maken met het gemeentelijke beleid.