Sprekend GelderlandPraat, denk en doe mee

Doe mee en maak kans op 10.000 euro voor je project!

13078 keer bekeken 0 reacties

Dit jaar is het thema van de GPRK: 'Brede Blik op Ruimte'. Hiermee willen we projecten in het zonnetje zetten die meerdere ambities van de omgevingsvisie in zich hebben. Kijk hier om meer te weten te komen over de 7 ambities en het kans maken op de prijs.

Foto: Winnaar 2018: Jansbeek in Arnhem


Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020:
Inspireer ons met je ‘Brede blik op ruimte’!

 

Het College van Gedeputeerde Staten schrijft in 2020 voor de achtste maal de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uit. Met deze prijs bevorderen wij de dialoog over hoe we onze eigen leefomgeving inrichten en of we daar goed in slagen. Koesteren, behouden, versterken of vernieuwen we onze ruimtelijke kwaliteit? Over kwaliteit kunnen we lang discussiëren, maar kwaliteit moet je vooral laten zien. Dus waar in Gelderland zijn mooie projecten gerealiseerd?

Deze editie heeft het thema: De Brede Blik op Ruimte. De bron van dit thema ligt in onze provinciale omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018). Met deze visie gaan we voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. In de omgevingsvisie worden daarvoor zeven grote (veranderings)opgaven benoemd. Met daarbij stevige ambities voor de toekomst. De ambities gaan over:

 1. Energietransitie

 2. Klimaatadaptatie

 3. Biodiversiteit

 4. Circulaire economie

 5. Economisch vestigingsklimaat

 6. Bereikbaarheid

 7. Woon- en leefomgeving

Welke gerealiseerde projecten in Gelderland hebben succesvol bijgedragen aan de grote veranderingsopgaven van dit moment? Projecten die meerdere ambities bij de kop hebben gepakt zijn zeker nog interessanter. Om in jargon te spreken: die inzetten op meervoudig en duurzaam ruimtegebruik (integraal en gebiedsgericht), die mee-koppelkansen en win-winsituaties creëren. En hoe deze projecten rekening hebben gehouden met de kwaliteiten van de leefomgeving waarin de projecten zich afspelen. Deze projecten kunnen we beschouwen als de zogenaamde voorlopers op de toekomst.

Waar we aan denken

We laten ons verrassen wanneer specifieke locaties (in stedelijk of in landelijk gebied) worden aangeboden en bijzondere kwaliteiten in het spel zijn. Zijn er in Gelderland projecten die bijdragen aan een combinatie van de zeven ambities? En dat dan ook doen met een verrassende kijk op bestaande gebiedskwaliteiten, bijvoorbeeld op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid, gezondheid of welzijn. Laat de brede blik op ruimte maar zien.

Voorbeelden:
Bedrijventerreinen met duurzame energieopwekking, natuurgebieden met recreatieve accommodaties, hergebruik religieus erfgoed voor gezondheidsvoorzieningen, hittestress-bestendige stad, ecologische woonwijken, gebouwen met biodiversiteit, dijken om te verblijven, landschappelijke fietssnelwegen, circulaire architectuur, verbrede campusontwikkeling, het tweede leven van de afvalberg, energieke en natuurvriendelijke beken, dorpsmolen nieuwe stijl, multifunctionele erven, voedselproductie met korte ketens, tuinbouwkas van de toekomst, voedselbossen, klimaatbestendige landgoederen, bereikbare ontmoetingsplaatsen, natuurrijke sportvelden

Procedure en wijze van aanmelden

Tot en met 27 mei 2020 kun je voorbeeldige projecten aanbieden via dit platform. Je kunt daarvoor een formulier invullen. Foto’s, filmpje, documenten en kaarten kunnen mede geüpload worden. Je kunt meerdere voorstellen doen, door telkens een nieuw formulier in te vullen. De inzending via ons digitaal platform maakt dat de lijst voorstellen gelijk openbaar is en derden de groei van de lijst kunnen volgen en desgewenst kunnen becommentariëren en promoten.

Criteria

Een selectiecommissie zal uit de longlist de shortlist samenstellen. Het vizier is gericht op gerealiseerde projecten (of in vergaande staat van realisatie). Er zal sprake zijn van zowel inhoudelijke als van strategische criteria.

Inhoudelijk criteria zijn:

 • Bijdragen aan meerdere ambities en doelen (mate van meervoudig ruimtegebruik, slagen in benutten van koppelkansen, vorderingen maken in integratie)

 • Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde (de drieslag die ruimtelijke kwaliteit min of meer definieert)

 • Balans tussen enerzijds opgaven en anderzijds waarden en kwaliteiten van gebieden

 • Resultaten op gebied van functionaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid

 • Gevoel voor schoonheid, identiteit en mentaliteit

 • Aandacht voor betrokkenheid, participatie, ontwerpen en procesvoering

 • Opvallende originaliteit, uniciteit of complexiteit

Strategische criteria zijn:

 • Goede geografische spreiding over de regio’s van Gelderland

 • Evenwichtige balans in projecten in stedelijk gebied en landelijk gebied,

 • Variatie in mate van complexiteit

 • Diversificatie in type ‘projecteigenaar’

De selectiecommissie zoekt als het ware naar het Gelderse verhaal van de brede blik op ruimte, in al haar variatie.

Jurering en het vervolg van het prijstraject

Gedeputeerde Staten maken een selectie van de genomineerden. Bij de indieners van de geselecteerde projecten zullen we voor de jurering extra informatie opvragen. Dit gaat spelen rond de zomermaanden. De nominaties worden voorgelegd – in een zogenaamde gebiedenparade – aan een externe jury die in september de winnaar zal bepalen. Daarnaast organiseren wij een publieksprijs die langer door zal lopen. Beide prijzen zijn € 10.000,- waard, te ontvangen door de indieners van het winnende project en te besteden ten gunste van het betreffende project. De genomineerde projecten worden in een boek nader geportretteerd. In november of december 2020 volgt de ontknoping en worden de winnaars tijdens een manifestatie bekend gemaakt. Op dit forum vind je altijd de laatste ontwikkelingen rond de Gelderse prijs.  Daar kun je ook nog eens terugkijken naar eerdere edities.

Het reglement

Er zijn een aantal regels verbonden aan deze prijs. Download hier het reglement.

Download bovenstaande tekst in PDF

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen