1. Kenniscentrum Sealing Valley in Aalten

Het is tijd om te stemmen op een van de twintig prachtige projecten die zijn genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit met als thema Brede blik op ruimte.

Van 14 september 2020 tot en met 14 december 2020 kan iedereen 1 stem uitbrengen op een van de onderstaande projecten. Mogelijk ontvangt dat project de publieksprijs. Een bedrag van 10.000,00 euro waar ze het project nog beter mee kunnen maken. Dus breng nu je stem uit en vraag collega’s, vrienden en kennissen om hetzelfde te doen en stuur hen deze link www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen en gebruik #GPRK2020

Hoe kun je stemmen?

Stap 1.  Maak een account als je die nog niet hebt

Stap2. Bevestig je registratie via de mail die je ontvangt (misschien in je spambox)

Stap 3.  Log in op je account

Stap 4. Breng je stem uit. De mogelijkheid om te stemmen verschijnt op de pagina van de nominaties zodra je bent ingelogd.

Stap 5. geef in het reactieveld van het project aan waarom dit project volgens jou moet winnen. De stemmer met de best onderbouwde mening ontvangt een leuk prijzenpakket.

We zijn ons ervan bewust dat we veel van je vragen, maar we willen dat deze prijs veilig en eerlijk verloopt. Daarom willen we dat je een account aanmaakt. Mocht je alleen een account willen om te stemmen, dan kun je je account direct weer verwijderen.

De bekendmaking van de winnaar van de publieks en juryprijs van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is op 18 december 2020.

BEELE Engineering BV uit Aalten heeft op een terrein van 4,5 hectare fase 1 van het Kenniscentrum Sealing Valley gerealiseerd. Sealing Valley is een educatief kennis- en trainingscentrum in de vorm van een campus met tevens R&D en productiefaciliteiten voor innovatieve producten op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Aalten

Omschrijving van de ligging van het project

Aan de rand van het centrum, bij het station Aalten op een bedrijventerrein, parallel aan het spoor.

Periode van realisatie van het project

Fase 1, bestaande uit 5 gebouwen, is gestart in 2016 en opgeleverd begin 2020. De terreininrichting is medio juli gereed.

De belangrijkste actoren in en rond het project

Het project is tot stand gekomen in krachtige samenwerking tussen de initiatiefnemer en de gemeente Aalten. De omwonenden zijn van meet af aan betrokken bij dit project.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Het project omvat een veelheid aan gebouwen met elk hun eigen faciliteiten. Fase 1 omvat 5 gebouwen 1. Ontvangstgebouw met faciliteiten voor presentaties en trainingen met ook een showroom en een experience centre. Doelgroepen zijn marktpartijen en onderwijsinstellingen 2. Trainingscentrum voor het ontwikkelen van vaardigheden voor het aanbrengen van door Beele ontwikkelde producten 3. R&D met kantoren 4. Pilotplant voor het doorontwikkelen van de producten 5. Productionplant. Bij de buiteninrichting is rekening gehouden met aanwezige elementen. Deze zijn op een groene en duurzame manier ingevoegd in het groenplan voor de buitenruimte middels het gebruik van duurzame materialen en werkwijzen. De Industriestraat is heringericht, alsmede het openbaar groen bij het stationsgebouw is opgewaardeerd.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

De campus is ontwikkeld op een oud, vervallen industrieterrein en vormt, bij binnenkomst per trein, met gebouwen gestrooid in een groene omgeving, de nieuwe entree van Aalten. Dit sluit aan op de openbare ruimte en draagt bij aan een eenduidige uitstraling van de omgeving

Plan- en ontwerpproces

Beele Engineering was op de drie bestaande locaties op het industrieterrein in Aalten uit haar jasje gegroeid. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor uitbreiding van het bedrijf als onderdeel van de campus was de inzet van en de samenwerking met de gemeente Aalten van groot belang. In samenwerking met de gemeente Aalten is het gehele terrein ontworpen en vorm gegeven door architect John Velthuis te Oldenzaal. De directe omgeving (Industriestraat/Eerste Broekdijk) is daarbij van meet af aan betrokken. Daardoor kan dit deel van het industrieterrein een voorloper zijn voor verdere ontwikkelingen en vergroening van andere industriegebieden/bedrijfsterreinen in Aalten. Ook wordt onderzocht in hoeverre overige partijen in de markt betrokken kunnen worden bij het concept van het kenniscentrum

Ambities en opgaven voor de toekomst

Beele Sealing Valley kan het Europese kenniscentrum worden op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten De campus is tevens een initiatief met het oog op de toekomst. De gebouwen hebben een geringe ecologische voetafdruk met een BREEAM-certificering klasse Excellent Het terrein, geheel uitgewerkt volgens de principes van NL Greenlabel, zal na realisatie worden voorzien van het NL Greenlabel "Gebiedslabel". Door gebruik te maken van onder andere duurzame materialen, inheemse beplanting, fauna-voorzieningen en opvang van regenwater voldoet het gebied aan alle criteria van dit label. De meerwaarde van het buitenterrein zal niet alleen liggen in bovengenoemde, maar zal ook blijken uit de manier hoe deze wordt beleefd door bezoekers, personeel van Sealing Valley, omwonenden en personeel van bedrijven in de omgeving. In een groene omgeving verblijft men graag, voelt men zich prettig. Middels een lunch-walk door het groene terrein kan men zich weer opladen en/of even tot rust komen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Ik ben vanuit de gemeente Aalten projectcoördinator voor deze ontwikkeling en heb er mede voor gezorgd dat de verschillende lijnen bij elkaar zijn gekomen.

Bijzonderheden

Het gehele centrum groeit in drie fasen uit tot een complex van gebouwen in een open groene setting, passend in de omgeving. De groene omgeving is vrij toegankelijk voor publiek. Middels een duurzame aanpak van planvorming , realisatie tot beheer is hierbij rekening gehouden met omgeving, mens, flora en fauna volgens de NL-Greenlabel werkwijze. Voor gemeente Aalten biedt het project een unieke kans om een verouderd bedrijventerrein van ca. 5 ha te herstructureren. Op het terrein waren een voormalige kalverslachterij en houtproductiebedrijf gevestigd. Met name de opstallen van de kalverslachterij stonden al geruime tijd (jaren) leeg en boden op deze zichtlocatie nabij het centrum, aan het spoor en nabij woonbebouwing, een desolate indruk. Door onze gezamenlijke inspanningen konden de gronden van beide eigenaren worden verworven en na sloop/bouwrijp making worden overgedragen ten behoeve van de ontwikkeling van de Beele Campus. Hiermee is dit bedrijf met haar huidige en toekomstige werkgelegenheid behouden voor de gemeente Aalten, sprake van duurzaam ruimtegebruik (gemeente Aalten zet in op herstructurering/revitalisering bestaande terreinen vóór nieuwuitgifte) en verhoging van het woongenot in de aanpalende woonwijk. Door financiële bijdragen van provincie Gelderland, gemeente Aalten en de investering van Beele Engineering, werd het mogelijk dit grote terrein ineens te herstructureren. Een fasegewijze herstructurering en heruitgifte van de gronden zou financieel niet mogelijk zijn geweest en zou een proces van tientallen jaren zijn geworden, met verdere verpaupering op de loer. De ontwikkeling heeft ook een belangrijke spin-off voor de samenleving en nabije omgeving; de ligging van de Beele Campus tegenover het station en scholengemeenschap Schaersvoorde biedt mogelijkheden voor het aantrekken van hoogopgeleiden, betrokkenheid van het bedrijf bij het middelbaar (techniek)onderwijs in gemeente en regio, en de aantrekkingskracht van Aalten en de Achterhoek in zijn algemeenheid. Kortom het is een innovatief en aansprekend project van allure!

Afbeeldingen

Stemmen

Twitter

Op de kaart

5  reacties

Seungjo Jung 14-09-20 om 16:56

I think Sealing valley has various symbolic significance in Aalten. - It is very eco-friendly design and community space, as well as education system.

Jaedo Ryu 15-09-20 om 2:03

Well organized Sealing Valley makes feel me how Beele Engineering has struggled to achieve a balanced development of the environment and community while providing safety solutions for industry and humanity. I also expect everyone to understand why safety is important and the core values that Bee Engineering pursues through the education system built in Sealing Valley.

Yvonne Hörmann 15-09-20 om 12:03

Sealing Valley surpasses everything known so far in the field of fire protection and sealing technology. With this campus, Mr. Beele has created a great opportunity for the future in several ways, a competence center for young people, but at the same time also for more safety all over the world. 
Mr. Beele redefines "fire protection" and "safety", he creates unique possibilities and now, with Sealing Valley, he offers the great opportunity to carry on this knowledge into the world. 
It is impressive to see what Mr. Beele has accomplished and created over the last decades. Sealing Valley now represents the knowledge and the passion of Beele Engineering.
Everything is perfect realized down to the last detail, everything is absolutely eco-friendly and the requirements of the project represent the quality of the products and the general mindset of Beele Engineering.
Beele Engineering takes on every challenge and solves every fire protection-problem - with conviction, knowledge and competence. 
Sealing Valley deserves this award because Beele Engineering, under the leadership of Mr. Beele, is making the world a safer place!

Iwan Domhof 16-09-20 om 14:44

Een mooi duurzaam leerzaam innovatief project voor de lange duur 

Karin Stronks 18-09-20 om 14:48

Sealing Valley, campus, kenniscentrum. De nalatenschap van meneer Hans Beele.
Hier worden nieuwe producten ontwikkeld en geproduceerd die bestand zijn tegen vuur, water, gas en corrosie. Hier worden producten ontwikkeld die de wereld nog veiliger maken onder het motto 'We care, We solve'. 
Hier worden - als het weer kan -  jonge technici opgeleid, hier kunnen gasten van over de hele wereld worden verwelkomd. Het gebouw is voorzien van de modernste technische installaties, is geheel zelfvoorzienend, vol van symboliek. De stenen vertonen alle kleuren van vuur, vooral in de zon! Binnen zijn vele tinten blauw gebruikt, als zijnde water. 
De architectuur is bijzonder, geïnspireerd door het station en de treinen, de gebouwen zijn aan elkaar gekoppeld als wagons aan elkaar. Het gebouw is gerealiseerd - zo mogelijk - door lokale ondernemers, van hoogstaande kwaliteit, net als de producten die hier worden gemaakt. 

Cookie-instellingen