17. Traverse N348 in Dieren

Karen Hoorn
1 reacties

Het is tijd om te stemmen op een van de twintig prachtige projecten die zijn genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit met als thema Brede blik op ruimte.

Van 14 september 2020 tot en met 14 december 2020 kan iedereen 1 stem uitbrengen op een van de onderstaande projecten. Mogelijk ontvangt dat project de publieksprijs. Een bedrag van 10.000,00 euro waar ze het project nog beter mee kunnen maken. Dus breng nu je stem uit en vraag collega’s, vrienden en kennissen om hetzelfde te doen en stuur hen deze link www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen en gebruik #GPRK2020

Hoe kun je stemmen?

Stap 1.  Maak een account als je die nog niet hebt

Stap2. Bevestig je registratie via de mail die je ontvangt (misschien in je spambox)

Stap 3.  Log in op je account

Stap 4. Breng je stem uit. De mogelijkheid om te stemmen verschijnt op de pagina van de nominaties zodra je bent ingelogd.

Stap 5. geef in het reactieveld van het project aan waarom dit project volgens jou moet winnen. De stemmer met de best onderbouwde mening ontvangt een leuk prijzenpakket.

We zijn ons ervan bewust dat we veel van je vragen, maar we willen dat deze prijs veilig en eerlijk verloopt. Daarom willen we dat je een account aanmaakt. Mocht je alleen een account willen om te stemmen, dan kun je je account direct weer verwijderen.

De bekendmaking van de winnaar van de publieks en juryprijs van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is op 18 december 2020.

Het gebied rond de N348 door Dieren heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan. Doorgaand- en bestemmingsverkeer zijn ontvlochten, een complete reorganisatie van de wegstructuur en haar omgeving. Een prachtige symbiose tussen landschap, dorp en infrastructuur.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Rheden

Omschrijving van de ligging van het project

Van Ellecom via het Landgoed 'Hof te Dieren' door het stationsgebied Dieren tot aan het kanaal (N348-N786)

Periode van realisatie van het project

vanaf 2015 tot 2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

Provincie Gelderland, Pro Rail, Gemeente Rheden, Inwoners van Dieren, Houtman + Sander, Landschapspartners, ArchitectenLab, Onix en Wurck

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Dieren ligt prachtig tussen de Veluwe en de IJssel. Een aantal landgoederen die ooit in deze landschappelijk waardevolle zone zijn ontstaan is nog aanwezig. Het dorp werd door de combinatie van belangrijke rail- en weginfrastructuur doorsneden; de aanwezigheid van autoverkeer was zeer dominant. Met de aanleg van de Traverse is het aantal verkeersbewegingen niet af genomen, maar zijn de verkeersstromen zo gereorganiseerd, dat deze het mogelijk hebben gemaakt om de ruimtelijke verschijning van de Traverse en haar omgeving meer aan te laten sluiten op de lokale kwaliteiten en uitstraling van het dorp, de couleur locale. Concreet betekende dit dat bij de uitvoering er een groene, natuurlijke en tijdloze uitstraling is gerealiseerd met inachtneming van de verkeerstechniek en verkeersveiligheid. Alle ruimtelijke, functionele, milieutechnische, cultuurhistorische en financiële aspecten hebben samen geleid tot een nieuw wegontwerp. Dit ontwerp stond niet op zich, maar had ook gevolgen voor de inrichting van de omgeving van de weg (aansluiting op bestaande infrastructuur, groenstructuur, inrichtings- elementen, overgangen openbaar-privé, etc. Van aannemers en ontwerpers werd verwacht dat ze zeer zorgvuldig met deze aspecten om zouden gaan vanwege de kwetsbare omgeving (cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, woonmilieu) van dit project. De materialisering en detaillering van kunstwerken en infrastructuur hebben zoveel mogelijk een ondergeschikte en natuurlijke uitstraling gekregen. De bomen zijn schijnbaar willekeurig langs de Traverse geplaatst, alsof de weg er ‘toevallig’ doorheen snijdt. Waar de ruimte beperkt is, nemen begroeide geluidsschermen de groene uitstraling over. Kunstwerken zijn weinig opzichtig en ondergeschikt aan de landschapsstructuur vormgegeven. Waar doorgaand verkeer overgaat in lokaal verkeer verandert de bestrating van asfalt in elementenverharding, aansluitend op het verblijfsgebied van de kern van Dieren. Voor alle materialisering gold dat een natuurlijk of een natuurlijk verouderend materiaalgebruik wordt voorgesteld. Een uitzondering is de stationsomgeving, die een moderne toevoeging vormt als ‘beeldmerk’ voor Dieren. De stationsomgeving schakelt alle groene plekken en routes/functies aan elkaar. Materiaalgebruik en uitstraling maken dit gebied uniek en herkenbaar, waardoor het station werkelijk een ‘adres’ aan deze ruimte krijgt.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Ontvlechting van het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer en de verbinding tussen Dieren noord en zuid. De totale Traverse is een landschappelijke inpassing die de aansluiting realiseert op lokaal niveau passend bij de schaal van het dorp.

Plan- en ontwerpproces

Het project begon circa 15 jaar gelden als verkeerskundige opgave vanuit het Rijk gedelegeerd aan de Provincie voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Dieren. Verkeersonderzoeken zijn gedaan naar de beste variant. Aangevuld met de ambities van Gemeente, ProRail en bewoners heeft dit geleid tot het project 'Traverse' zoals het nu is gerealiseerd. Alle onderzoeken en ambities zijn samengevat in een ontwerphandleiding waar de ontwerpbureaus zich door hebben laten leiden. De gezamenlijke noemer van de handleiding heeft geleid tot een totaalplan dat meer geworden is dan de som der delen.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het project is gereed, maar is tevens een 'vliegwiel' voor projecten rondom het stationsgebied die bijdragen aan de verbeterde verbinding tussen Dieren noord en zuid. Als de natuurlijke elementen tot wasdom komen, zal het verkeer minder dominant zijn en de biodiversiteit toenemen.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Begeleiding en Supervisie Ruimtelijk ontwerp als stedenbouwkundige van projectteam Traverse Dieren.

Afbeeldingen

Stemmen

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Anoniem 23-06-20 om 19:27

Cookie-instellingen