4. Voedselbos Ketelbroek nabij Groesbeek

Wouter van Eck
19 reacties

Het is tijd om te stemmen op een van de twintig prachtige projecten die zijn genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit met als thema Brede blik op ruimte.

Van 14 september 2020 tot en met 14 december 2020 kan iedereen 1 stem uitbrengen op een van de onderstaande projecten. Mogelijk ontvangt dat project de publieksprijs. Een bedrag van 10.000,00 euro waar ze het project nog beter mee kunnen maken. Dus breng nu je stem uit en vraag collega’s, vrienden en kennissen om hetzelfde te doen en stuur hen deze link www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen en gebruik #GPRK2020

Hoe kun je stemmen?

Stap 1.  Maak een account als je die nog niet hebt

Stap2. Bevestig je registratie via de mail die je ontvangt (misschien in je spambox)

Stap 3.  Log in op je account

Stap 4. Breng je stem uit. De mogelijkheid om te stemmen verschijnt op de foto s van deze pagina van de nominaties zodra je bent ingelogd. Scrol hiervoor een stukje naar beneden.

Stap 5. geef in het reactieveld van het project aan waarom dit project volgens jou moet winnen. De stemmer met de best onderbouwde mening ontvangt een leuk prijzenpakket.

We zijn ons ervan bewust dat we veel van je vragen, maar we willen dat deze prijs veilig en eerlijk verloopt. Daarom willen we dat je een account aanmaakt. Mocht je alleen een account willen om te stemmen, dan kun je je account direct weer verwijderen.

De bekendmaking van de winnaar van de publieks en juryprijs van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is op 18 december 2020.

Voedselbos Ketelbroek is geslaagd als aansprekend voorbeeld om landbouw en natuur te verzoenen. Op een kale, identiteitsloze akker is de natuur overtuigend teruggekeerd. Andere resultaten: waterretentie, koolstofbinding, schoolmoestuin, openbaar wandelpad en heel veel smakelijke oogsten.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Berg en Dal

Omschrijving van de ligging van het project

In het buitengebied van Groesbeek, waar agrarische schaalvergroting in het verleden landschappelijk kwaliteit, natuur en band met de omgeving heeft geschaad.

Periode van realisatie van het project

Gestart in 2009. Een deel van de aanplant zal rond 2159 zeker nog productief zijn (en prachtig ogen).

De belangrijkste actoren in en rond het project

Maatschap Ketelbroek (eigenaar en intiatiefnemer), Waterschap Rivierenland (waterretentie en natuurvriendelijke oevers), Basisschool Op de Horst (schoolmoestuin), Green Deal Voedselbossen (koploperproject), Stichting Voedselbosbouw (scholing en rondleidingen), gemeente Berg en Dal (landschapsontwikkelingsplan), WUR (gastcolleges, stages en onderzoeken), landschapsvereninging De Ploegdriever, Restaurant De Nieuw Winkel (Nijmegen), Dorpshuis De Slenk, Brouwerij Nevel Artisan Ales e.v.a.

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Succesvol beproeven innovatieve landbouwmethode 'voedselbosbouw' (meerjarige teelt van bomen en struiken, gebaseerd op ecologische principes van een natuurlijk bos); Voorbeeldfunctie voor boeren, burgers en buitenlui; Zeldzame soorten keren terug in het landschap; Verhoogde belevingswaarde, voor bewoners en bezoekers van de regio; Verbeterde waterhuishouding, door waterberging en herstel bodemfunctie; Koolstofbinding (in groeiende biomassa en fors gestegen gehalte organische stof in de bodem); Aantoonbaar klimaatrobuust (weerbaar tegen extreme hoosbuien en extreme droogte en hitte); Opbouw economische relaties in de regio, waarbij afzet van kwaliteitsproducten via korte ketens perspectief biedt voor de agrarische onderneming en voor consumenten een band met het landschap ontstaat.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Het landschap aan de voet van de stuwwal in het Rijk van Nijmegen toonde van oudsher een verfijnde combinatie van natte natuur en landbouwfuncties. Een mozaïeklandschap, waarbij de afwisseling een hoge belevingswaarde bood. De agrarische schaalvergroting heeft letterlijk diepe sporen getrokken: vogels en insecten zijn verdwenen, de meeste boerenbedrijven hebben moeten stoppen. Een leeg platteland heeft geen toekomst. Een landbouwmethode die niet weerbaar is tegen klimaatextremen heeft ook geen toekomst. Het terugbrengen van landschappelijke kwaliteiten, natuurherstel en waterberging wordt op het terrein van Voedselbos Ketelbroek gecombineerd met een aantrekkelijk agrarisch verdienmodel. Extreem weer wordt doorstaan. Het landschap krijgt weer een ziel!

Plan- en ontwerpproces

Een helder kompas (herstel landschappelijke diversiteit combineren met diverse functies) was het uitgangspunt. Vervolgens kennis oogsten bij betrokken personen en instanties, ideeën en contacten opdoen. Enkele voorbeelden. Het Waterschap wilde meer waterberging realiseren en daarvoor kon Maatschap Ketelbroek grond inbrengen. De gemeente had ambities vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsplan waarbij aangesloten kon worden. Een centrale notenlaan, een elzensingel en het openbare wandelpad sluiten aan bij het verkavelingsritme uit de 19e eeuw. De schoolmoestuin heeft een eigen kamer in het landschap gekregen, de omzoming met een haag is op boomfeestdag samen de met kinderen aangeplant.

Ambities en opgaven voor de toekomst

De voorbeeldfunctie is geslaagd, de belangstelling van publiek en media is (bijna) overweldigend. Via de Green Deal Voedselbossen werken een groot aantal organisaties inmiddels samen om kennis te delen en na te gaan waar eventueel nog knelpunten in de regelgeving nog moeten worden opgelost om meer voedselbossen te realiseren. Geïnteresseerde agrariërs die (deels) willen omschakelen verdienen meer ondersteuning. De urgentie is hoog, de landschapspijn en de klimaatcrisis vragen om meer projecten als Voedselbos Ketelbroek!

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Samen met Pieter Jansen heb ik het kale kavel in 2009 aangekocht. Vervolgens in samenwerking met onder meer het Waterschap het ontwerp gemaakt en daarna uitvoering en aanplant gerealiseerd. Tegenwoordig geven we veel rondleidingen en oogsten we wekelijks verse producten. Wij zijn boeren, blije boeren.

Bijzonderheden

Van Ketelbroek wordt je blij, naast alle terechte zorgen over klimaat en biodiversiteitsverlies wordt hier getoond dat er echt wat aan te doen is!

Voedselbos Ketelbroek

Afbeeldingen

Voedselbos Berg en Dal

Het Voedselbos: Landbouw 2.0

Steeds meer voedselbossen: 'Dit is de landbouw van de toekomst'

De Volkskrant - Zo kun je ook landbouw bedrijven.

Omroep Gelderland - Steeds meer voedselbossen, 10 jaar na start Ketelbroek

Stemmen

Twitter

Op de kaart

19  reacties

Voedselbos Ketelbroek 11-07-20 om 23:37

Dag, we kregen bericht dat niet alle links hierboven goed werken. Die staan hier nogmaals, hopelijk lukt het zo wel!

Item op Omroep Gelderland over Ketelbroek als inspiratiebron voor andere projecten:

https://www.youtube.com/watch?v=RT1Bh908nVQ

Item over Ketelbroek als katalysator van meer projecten in Nieuwsuur (NPO): https://www.youtube.com/watch?v=MdfgrL1Lsn4

Artikel over Ketelbroek als combintie van voedselvoorziening, natuurherstel en klimaatadaptatie in de Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/voorpublicatie-het-voedselbos-is-een-paradijs-voor-luie-boeren-en-voor-de-natuur~bfbbddc5/

Veronique Cauwels 01-10-20 om 22:57

Bij deze Stem! ✌️😁✌️✌️🌿

H.J.M Gerrits 01-10-20 om 23:30

Wouter van Eck verdient deze prijs. Hij is echt de Pionier op dit gebied.

Karin Knol 02-10-20 om 0:22

Mooie proeftuin voor een nieuwe manier van landbouw. Broodnodig in deze tijd! Voedsel produceren en natuur herstellen!

Jannike Oltmans 02-10-20 om 8:43

Prachtig voedselbos en zo noodzakelijk dat hier meer van komen!

Jelle Fekkes 02-10-20 om 9:36

(Dit) voedselbos biedt zo ongeveer alle voordelen van alle andere initiatieven bij elkaar, en/of zou de ideale buur zijn om deze projecten nog sterker te maken. De bufferstroken zijn bijvoorbeel heel sympathiek, en een beetje geleend van voedselbosbouw, maar ze zullen vooral goed werken als ze qua inrichting, schaal en specifieke diversiteit aanhaken bij de voedselbostechniek, of veel baat hebben bij een voedselbos binnen het buffernetwerk.

Hanno Van Megchelen 02-10-20 om 10:24

Een inspirerend voorbeeld voor heel Nederland. Wouter is ook goed in staat om hierover op een aansprekende manier over te vertellen, met humor maar met nog meer inhoud. Grote bewondering voor zijn inzet en het resultaat! Dat er nog vele voedselbossen mogen komen in Ned er land.

Annemiek Hoogsteder 02-10-20 om 21:11

Bij deze stem ik voor Ketelbroek Voedselbos!!

Paul Leenders 02-10-20 om 21:38

Wouter en Pieter zijn altijd bereid om belangstellenden voor dit project te woord te staan en rond te leiden in dit mooie gebied, dus zo lui zijn die twee nou ook weer niet. Voedselbossen kunnen in de toekomst wel eens heel hard nodig zijn voor onze voedselvoorziening, blij dat hier zoveel aandacht voor is.

Karin Lavrijsen 02-10-20 om 23:25

wouter van Eck laat met zijn project zien dat iedereen dit kan: je koopt een stuk grond, je plant en laat het groeien. In een paar jaar tijd is een weiland omgetoverd tot een biotoop. Voor de prijs van een dikke auto. Dit zijn interessante keuzes! En het werkt! Er verrijzen voedselbossen en bosjes als paddestoelen uit de grond. Wouter inspireert enorm met zijn project.

Peter Simons 03-10-20 om 20:54

Op dit moment krijgen voedselbossen steeds meer aandacht. Veel van die aandacht is gebaseerd op het pionierswerk van Wouter van Eck: het voedselbos Ketelbroek. Voor mij staat een voedselbos aan de basis van een duurzame samenleving, en gaat een belangrijke rol spelen in bewustwording en transitie.

Zairah Khan 03-10-20 om 22:56

Het was enorm lastig om te kunnen inloggen en daarna te stemmen. Ik ben er dik 10 minuten mee bezig geweest. Als het niet zo n geweldig project was, had ik het zeker opgegeven. Ik hoop op meer voedselbossen in heel Nederland!

An van Raalte-Peeters 04-10-20 om 12:43

Voedselbos Ketelbroek heeft mijn stem gekregen omdat het verwondering oproept door eenvoud en grootsheid. De 10.000 euro die zal worden uitgegeven aan andere voedselbossen. Het bos werkt zo als een steen in een vijver.

willem van aalst 05-10-20 om 9:55

Wat een mooie foto temmidden van die groene monoculturen. Welverdiende stem heb ik gegeven

Wietse Hamstra 06-10-20 om 14:22

Landbouw van de toekomst!

Ellis de Heij 07-10-20 om 10:32

Dit soort initiatieven hebben we hard nodig!

 

 

Sjoerd Vangangelt 07-10-20 om 16:42

Mijn stem is voor Wouter en Pieter.

M. Lommerse 29-10-20 om 7:32

#stem# ! Verrijking vs. uitputting. Wat een bijdrage aan bewustwording en transitie dit project, fantastisch. 

Joris De Kleer 06-11-20 om 11:49

Bodemregeneratie is de oplossing voor het klimaatprobleem. Voedselbossen laten zien hoe we de grond in staat kunnen stellen om meer co2 op te slaan en daarnaast ook nog voedsel kan voort brengen. Ketelbroek is hierin een voortrekker en ambassadeur. 
Onze landbouw kan en moet anders. Alleen daarom al verdiend dit initiatief alle aandacht! 

Cookie-instellingen