Sprekend Gelderland Praat, denk en doe mee

Genomineerden GPRK 2020

Onze uitvraag naar goede voorbeelden van een brede blik op ruimte heeft een lijst van 40 voorstellen voor de GPRK 2020 opgeleverd. Bijna alle inzendingen vertellen hoe verschillende ruimtelijke ambities in projecten en gebieden zijn gerealiseerd. Soms groots en meeslepend, soms klein en bescheiden. Maar altijd met voelbare trots en sterke mate van betrokkenheid vanuit initiatiefnemer, publiek en bestuur. Diverse maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen, bureaus, bedrijven en particulieren hebben voorstellen voor nominatie gedaan. De voorstellen richten zich zowel op grote, ruimere gebieden als op afzonderlijke gebouwen. Het gaat over wonen en stedelijke ontwikkeling, over leefomgeving, landschap, water en natuur. Opvallend zijn de projecten gerelateerd aan duurzame landbouw.

Bij het samenstellen van de shortlist – zijnde de genomineerden – is gekeken naar de ambities die zijn gerealiseerd, wat dat aan schoonheid en (multi)functionaliteit heeft opgeleverd en hoe dat zo is ontstaan en wie daarbij betrokken zijn geweest. Maar ook naar spreiding over Gelderland, verdeling landelijk en stedelijk gebied, mate van realisatie en complexiteit. Zoals verwacht is een mand ontstaan met appels en peren en zelfs met tropisch fruit. Maar deze variatie karakteriseert zoals altijd de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit en voedt de rijke dialoog over ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. Het is al met al een lange lijst geworden voor een shortlist. De lengte illustreert de breedte van het thema en doet recht aan de rijk geschakeerde longlist.

Cookie settings