Kijk op Scherpenzeel

Procedure

Beide gemeenten leggen het herindelingsontwerp ter inzage in een officiële procedure. Eenieder die wil, kan een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Dit kunt u per brief of via de mail doen tot uiterlijk 8 weken na de datum van ter inzagelegging door het gemeentebestuur.

U kunt een brief met uw zienswijze (wat u van het ontwerp vindt) sturen naar de provincie: Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel en zaaknummer 2021-000982. Een e-mail met uw zienswijze kunt u sturen naar post@gelderland.nl met als onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel en zaaknummer 2021-000982.

We gaan ook zelf onderzoeken wat inwoners, ondernemers en organisaties van het ontwerp vinden. Daarvoor organiseren we bijeenkomsten en houdt Kieskompas weer een peiling. Alle reacties worden, samen met het herindelingsadvies, voorgelegd aan Provinciale Staten ter vaststelling. 

Cookie-instellingen