Kijk op Scherpenzeel

Variantenonderzoek

Bij de gemeente Scherpenzeel is extra inzet nodig om in de toekomst alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Anders gezegd: de bestuurskracht in Scherpenzeel moet verbeteren. Dit om voor een groot aantal jaren de opgaven voor Scherpenzeel en de gemeenschap te kunnen uitvoeren. Opgaven op bijvoorbeeld het gebied van wonen, economie, sociale samenhang en zorg.

Het is gebruikelijk om bij een bestuurskrachtonderzoek drie varianten te onderzoeken: zelfstandigheid, intensieve samenwerking met andere gemeente  of een fusie met een andere gemeente. De gemeente Scherpenzeel onderzocht de eerste variant. Provincie Gelderland wil echter ook de twee andere varianten onderzoeken om een goede vergelijking te kunnen maken van de verschillende oplossingen. Met als doel: een sterke gemeente voor de hele gemeenschap.

We zijn daarom gestart met een variantenonderzoek waarin we drie mogelijkheden met elkaar vergelijken en waarin we ook de belangen van Barneveld meenemen:

  1. Scherpenzeel blijft zelfstandig
  2. Scherpenzeel gaat een duurzame samenwerking aan met Barneveld
  3. Scherpenzeel en Barneveld fuseren per 1-1-2023.

De onderzoeksresultaten van Scherpenzeel nemen we daarin mee, net als de Toekomstvisie 2018.

We verzamelen voor het onderzoek allerlei informatie. Die informatie zetten we in een zogeheten Brondocument. De meest recente versie staat in documenten.  De hoofdlijnen hebben we per thema op een rijtje gezet in factsheets.


Beoordeling varianten
Voor de beoordeling van de varianten zijn de volgende punten van belang, voor Scherpenzeel, Barneveld en de provincie: 

  1. Gemeenschap: welke mogelijkheden hebben de inwoners van Scherpenzeel om zelf actief en betrokken het eigen dorpsleven in te richten
  2. Bestuur: levert de variant een stabiel, daadkrachtig bestuur op dat in goede relatie en afstemming met de inwoners haar werk kan doen
  3. Ambtelijke organisatie: zijn er voldoende medewerkers met voldoende kennis om alle taken uit te voeren
  4. Samenwerking: is er voldoende kennis en capaciteit om samen te werken in allerlei netwerken van besturen, organisaties en bedrijven
  5. Financiën: biedt de variant voldoende financiële zekerheid voor inwoners en ondernemers en kan de organisatie efficiënt werken
  6. Specifieke onderwerpen zoals voorzieningen (bv Breehoek) en eigen regie van de dorpen.
Cookie-instellingen