Natuur beschermen en belevenRecreatiezonering op de Veluwe

Extra informatie

Samen werken aan een sterke en gezonde Veluwe

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel bijzondere planten en dieren. Deze variatie in planten en dieren is heel belangrijk voor een sterke natuur en voor onze gezondheid. Door onder andere stikstofneerslag, droogte, veel recreatie en een versnipperd landschap gaat de kwaliteit van de natuur op de Veluwe achteruit. We werken daarom samen met natuurbeschermingsorganisaties en eigenaren van grond aan het verbeteren van die kwaliteit. Met als doel de heide, stuifzanden, bossen, vennen, venen en beken die de Veluwe rijk is weer gezond te maken. Zodat bijzondere diersoorten zoals de Tapuit, de zwarte Specht, de witsnuitlibelle en de beekprik zich weer thuis voelen in hun leefomgeving en bijzondere plantensoorten zoals klokjesgentiaan, beenbreek, zeldzame (korst)mossen, heiden en bomen kunnen groeien en bloeien. Op deze manier wordt de Veluwse natuur weer sterk. En blijft wonen, werken, ondernemen en recreëren op de Veluwe mogelijk. We werken samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

De Veluwe is ook één van de grootste natuurgebieden van Nederland én het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest-Europa. De Veluwe is zó bijzonder dat het Europese bescherming geniet. Het is aangewezen als Natura 2000 gebied en daarmee onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

 

   vos   

We gaan op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. In een uitgebreid filmpje kunt u zien waarom het nodig is dat we maatregelen nemen. In het e-magazine leest u achtergrondinformatie en gesprekken met beheerders en recreanten.

De hoofdlijnen voor het plan hebben we gemaakt, het staat in de conceptkaart recreatiezonering. De komende periode vullen we dat nader in, in overleg met bewoners, ondernemers en belangorganisaties. 

Voor het herstel van de natuur op de Veluwe wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan de stikstofproblematiek, verdrogingsbestrijding en maatregelen voor natuurherstel.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen