Natuur beschermen en belevenRecreatiezonering op de Veluwe

Gebieden

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

We hebben de Veluwe ingedeeld in recreatiezones, iedere zone biedt andere mogelijkheden voor recreatie. Bestaande wildrustgebieden en niet toegankelijke terreinen worden op de zoneringskaart herkenbaar als zones waar geen recreatief gebruik mogelijk is. Voor de overige gebieden kijken we wat nodig en mogelijk is om de kwestbare natuur te beschermen. We werken daarmee samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

Voor verschillende de gebieden gaan we op korte termijn of zijn we met bewoners, ondernemers en organisaties in overleg over de zoneringskaart en mogelijke maatregelen. Ook de kleuren op de kaart zijn daarin bespreekbaar. Meer informatie over een gebied staat op de betreffende gebiedspagina. Voor andere gebieden doen we dat op een later moment, maar nog wel dit jaar. 

En voor een deel van de Veluwe zijn maatregelen minder van belang voor grote groepen mensen. Daar  gaan we in gesprek met individuele belanghebbenden, bijvoorbeeld een ondernemer.

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Kootwijk en omgeving Begin: Einde:
Hulshorster- Beekhuizerzand Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen