Slim op weg in Gelderland

Mobiliteitsdata

 

Het Ministerie van I&W heeft 15 data items voorgesteld, waarvan de levering op niveau moet worden gebracht en waarvan de levering de komende jaren moet worden geborgd in de organisaties van wegbeheerders. Deze lijst is niet uitputtend en volledig, maar geeft een beeld waar de scope van de opgave momenteel op gericht is.

Alle data items van mobiliteit zijn in 5 clusters ondergebracht:

  1. Geplande Afwijkingen
  2. Pro- en reactief verkeersmanagement
  3. Verkeersbesluiten en vergunningen
  4. Beheer van objecten
  5. Fiets

Op het besloten gedeelte van deze website staat meer informatie over deze 5 clusters. . Ben jij als ambtenaar bezig met of betrokken bij deze opgave? Vul dan het toegangsformulier hieronder in.

Aanvragen rechten voor Mobiliteitsdata

Cookie-instellingen